Tillidsvalgte i Nordjylland


Der er fire tillidshverv i fagforeningen. De forskellige hverv skal være med til at sikre BUPL Nordjyllands medlemmer bedre arbejds- og -miljøforhold samt demokratisk medindflydelse.

De fire tillidshverv er tillidsrepræsentanter (TR), fællestillidsrepræsentanter (FTR), ledertillidsrepræsentanter (LTR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).


Opdateret d. 20. august 2018
Tillidsrepræsentant i Nordjylland

Som tillidsrepræsentant har du flere opgaver eller roller. Tillidsrepræsentantens opgaver kan spænde fra alene at sikre, at gældende overenskomster og aftaler bliver overholdt, til selv at have kompetence til at indgå lokale aftaler om lokal løndannelse for personalet på den eller de institutioner, hvor tillidsrepræsentanten er valgt.

Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten er så godt uddannet som muligt. Derfor arrangerer BUPL Nordjylland faglige kurser for tillidsrepræsentanter.

Find flere oplysninger om tillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentant i Nordjylland

Fællestillidsrepræsentanten vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne. Fællestillidsrepræsentanten og BUPL Nordjyllands faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner.

Fællestillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspartner. Det er ham eller hende, der har overblikket over institutionerne i kommunen og kender til de forskellige forhold indenfor det pædagogiske fagområde.

Find flere oplysninger om fællestillidsrepræsentant

Ledertillidsrepræsentant i Nordjylland

En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter, nemlig at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover består opgaven i at være talsmand for kollegerne og forhandle lokale spørgsmål.

Find flere oplysninger om ledertillidsrepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant i Nordjylland

Arbejdsmiljørepræsentanten har en central rolle på arbejdspladsen i forhold til at forebygge og løse problemer således, at medarbejderne har et sundt og godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen med lederen den lokale arbejdsmiljøgruppe.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten er så godt uddannet som muligt. Derfor arrangerer BUPL Nordjylland kurser for arbejdsmiljørepræsentanter.

Find flere oplysninger om arbejdsmiljørepræsentant