Seniorklubben i Nordjylland


Seniorklubben i BUPL Nordjylland henvender sig til alle pensionerede medlemmer. Den dag medlemmer går på efterløn, førtidspension eller pension, overgår de automatisk til seniorklubben, hvor de kan deltage i diverse arrangementer.


Som medlem af seniorklubben i Nordjylland inviteres du til flere arrangementer årligt. Arrangementerne tæller blandt andet foredrag, udflugter samt til den årlige julefrokost. Derudover afholdes den årlige generalforsamling i seniorklubben. På generalforsamlingen berettes om årets gang og bestyrelsen vælges.

Arrangementerne offentliggøres i et program først på året og er ligeledes at finde i arrangementskalenderen her på hjemmesiden.
Her finder du nyttige oplysninger om tid, sted og eventuel egenbetaling m.m.

Se hvem der er med i seniorklubbens bestyrelse i BUPL Nordjylland.

Mona Christensen

Blegkilde Allé 57, 1. th

9000 Aalborg

Telefon 98 11 17 93

Mobil 27 29 17 93

mobis@stofanet.dk

 

Marianne Bjørn Stefansen

Asgård 24

9700 Brønderslev

Mobil 61 71 35 05

doramarianne@mail.dk

 

Inge Kannegaard Brix

Sneppevej 56

9270 Klarup

Mobil 40 73 71 86

ibrix@mail.tele.dk

 

Karin Schultz Lantow

Platanvej 1

9000 Aalborg

Telefon 98 18 48 08

Mobil 28 21 20 73

slantow@stofanet.dk

 

Pia Meinertz

Hasselhøj 6, 1. mf

9000 Aalborg

Mobil 29 82 70 27

piameinertz.pm@gmail.com

 

Hanne Nedergaard Nielsen

Ternevej 4

9700 Brønderslev

Telefon 98 82 42 07

Mobil 21 42 38 75

Ternevej9700@gmail.com

 

Henny Brorsen

Vestergade 14 A

9400 Nørresundby

Telefon 98 17 00 41

Mobil 29 88 59 19

henny_brorsen@live.dk

 

Lene Hallander Thiel

Skovmærkevej 12, V. Hjermitslev

9700 Brønderslev

Mobil 26 11 64 81

lenethiel@ofir.dk

 

Ansvarlig BUPL Nordjylland

Lene Amdisen

Telefon 35 46 55 00

Arbejde direkte: 35 46 55 05

lam@bupl.dk

 

Fagforeningsbestyrelsesansvarlig

Ulla Bøjesen

ulb@bupl.dk


For at blive medlem af pensionistsektionen, skal du være gået på efterløn, førtidspension eller alderspension. Du skal også have været medlem af BUPL i dit aktive arbejdsliv.

Klubbens formål er at tilbyde medlemmerne forskellige aktiviteter, som f.eks. foredrag og udflugter.

Klubrådet vælges på årsmødet. Der vælges op til 8 medlemmer til rådet. Halvdelen vælges i lige år, og halvdelen vælges i ulige år.

Bestyrelsen for BUPL Nordjylland udpeger et bestyrelsesmedlem, der har til opgave, at holde sig og bestyrelsen orienteret om rådets arbejde.

Rådet tilforordnes en ansat fra BUPL’s kontor.

Klubrådet planlægger klubbens aktiviteter og disponerer over det fastsatte budget.

Klubrådet indkalder til årsmødet hvert år i april måned med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden til årsmødet skal mindst indeholde:

  • beretning
  • regnskab
  • forslag
  • valg af rådsmedlemmer

Vedtaget på Årsmødet den 23. april 2015