Medlemsrådgivning i Nordjylland


BUPL Nordjylland yder professionel medlemsrådgivning og vejledning til alle medlemmer, og vi rådgiver dig, hvis du har spørgsmål om din løn og ansættelse. Vi hjælper også, hvis du har problemer på din arbejdsplads, eller du er blevet syg og i en periode ikke kan passe dit arbejde. Skulle du være så uheldig at blive afskediget, så går vi altid ind i sagen.


Har du brug for hjælp?

BUPL Nordjyllands medlemsrådgivning og vejledningen består blandt andet i, at:

 • Vi vejleder dig, når du søger job
 • Vi hjælper dig med at tjekke din løn og pensionsbidrag
 • Vi vejleder dig om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Vi vejleder om, hvilke rettigheder og forpligtelser
 • Vi rådgiver dig, hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale
 • Vi rådgiver dig, hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret
 • Vi bistår og rådgiver dig, hvis du bliver afskediget
 • Vi vejleder dig om dit arbejdsmiljø
 • Vi bistår og rådgiver dig, hvis du får en arbejdsskade
 • Vi rådgiver dig om dine rettigheder i forbindelse med ferie og feriepenge
 • Vi bistår og rådgiver dig, når du bliver senior
 • Vi vejleder dig i forbindelse med din graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov
 • Vi vejleder dig, hvis dine børn eller andre i familien er syge
 • Vi vejleder dig om dine rettigheder, hvis du er syg
 • Vi vejleder dig om din pension

Pædagoger i kommunale og selvejende institutioner.

I BUPL Nordjylland er der faglige- og juridiske sagsbehandlere og fællestillidsrepræsentanter til at rådgive og vejlede dig.

I rådgivningen og vejledningen kan du blandt andet få hjælp hvis du:

 • skal til en tjenstlig samtale
 • bliver afskediget
 • har svært ved at passe dit arbejde på grund af sygdom
 • bliver syg, ikke kan arbejde mere og har brug for støtte og vejledning i forhold til myndigheder
 • har behov for et fleksjob
 • skal have hjælp til at anmelde en arbejdsskade
 • har spørgsmål til løn eller andre overenskomstmæssige emner
 • ønsker rådgivning om, hvor og hvordan du kan hente hjælp, hvis du har problemer med dit eller institutionens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

Din henvendelse behandles fortroligt, med mindre du aftaler noget andet med den person, der rådgiver dig.

Brug for hjælp?

Kontakt BUPL Nordjylland på 35 46 55 00 eller bupl-nordjylland@bupl.dk

Se vores telefontider


Ledere i kommunale og selvejende institutioner.

Som leder har du mulighed for at få gratis og professionel hjælp, når du har behov for rådgivning, sparring eller blot en samtale om væsentlige forhold i forbindelse med dit lederskab eller dit ansættelsesforhold.
Det kan eksempelvis være i relation til:

 • Samarbejdsforhold og -konflikter i institutionen
 • Samarbejdet med kommune og forvaltning
 • Problemstillinger i forbindelse med institutionsændringer
 • Samarbejde med forældrebestyrelse
 • Spørgsmål i forbindelse med afskedigelser, sygdom, etc.
 • Spørgsmål om lønvilkår for ledere
 • Personaleledelse
 • Implementering af personalepolitikker
 • Du har også mulighed for at få vejledning i forhold til dine ledelsesmæssige strategier, eller på overvejelser i forbindelse med egen karriereplanlægning.

Rådgivningen er derfor både et sted, hvor du kan hente hjælp, når ”det brænder på” og en mulighed for sparring på ledelsesmæssige udfordringer du ønsker at arbejde professionelt med.

Rådgivningen er fortrolig og med vandtætte skotter til BUPL´s øvrige virke.

Rådgivningen gives til alle interesserede på BUPL´s lederoverenskomst – og med tilhørsforhold til BUPL Nordjylland.

Rådgivningen er professionel, hvilket blandt andet betyder, at rådgiveren kan håndtere interessemodsætninger.

For mere generelle ledelsesmæssige problemer kan hjælpen være, at finde den rette hjælp.

Vi rådgiver individuelt eller i grupper – afhængig af hvad der efterspørges.

Rådgiveren påtager sig ikke et ansvar for, hvordan den enkelte leder, efter rådgivningen, vælger at tilrettelægge sine ledelsesstrategier, sit uddannelsesprogram eller sine ledelsesmæssige dispositioner i øvrigt.

Rådgiveren yder ikke juridisk bistand til lederen, når lederen som arbejdsgiver ønsker at afskedige en medarbejder. Her henviser vi til lederens foresatte.

BUPL yder rådgivning og vejledning til lederne, souschefer, afdelingsledere og andre, der reelt udfører pædagogisk ledelse.

Brug for hjælp?

Kontakt sekretariatet for ledere i BUPL Nordjylland på 35 46 55 00 eller bupl-nordjylland@bupl.dk

Du kan også kontakte vores:

Ledersagsbehandler

Sine Dahl Carlsen

Tlf. nr. direkte 35 46 55 45

Mobil 61 96 40 70

E-mail sda@bupl.dk

eller

Leder-lønsagsbehandler

Mette Sølgaard Poulsen

Tlf. nr. direkte 35 46 55 34

Mobil 51 53 89 58

E-mail mpo@bupl.dk


Pædagoger og ledere i private institutioner.

Er du ansat i en privat institution eller på en skole, er du velkommen til at henvende dig til BUPL Nordjylland.

Se spørgsmål og svar om Overenskomst for private institutioner

Ingen overenskomst – hvad skal du være opmærksom på?

Nedenfor finder du kontaktoplysninger til de medarbejdere i BUPL Nordjylland, som vejleder henholdsvis pædagoger og ledere på det private område i alle de nordjyske kommuner.

Brug for hjælp?

Vejledning for pædagoger

Sagsbehandler

Kim Sandø Larsen

Tlf. nr. direkte: 35 46 55 18

Mobil: 21 42 79 77

E-mail: ksl@bupl.dk

Vejledning for ledere

Ledersagsbehandler

Sine Dahl

Tlf. nr. direkte: 35 46 55 45

Mobil: 61 96 40 70

E-mail: sda@bupl.dk

 


Fælles overenskomst for medlemmer af SL og BUPL.

Socialpædagogerne Nordjylland og BUPL Nordjylland har oprettet et fælles sekretariat, som kaldes Pædagogernes Forhandlings Fællesskab (PFF) Nordjylland.

PFF Nordjylland behandler sager og er rådgiver for medlemmer af BUPL og Socialpædagogerne, som arbejder inden for det forebyggende og dagbehandlende område.

Brug for hjælp?

Socialpædagogerne Nordjylland har sekretariatsfunktionen for PFF Nordjylland fra 1. januar 2018 og frem til april 2020.

Find telefonnummer og åbningstider hos Socialpædagogerne Nordjylland

Læs mere om PFF Nordjylland

Valg af tillidsrepræsentant

Skema til brug ved valg af tillidsrepræsentant for pædagogisk uddannet personale indenfor det forebyggende og dagbehandlende område.

Her kan du hente valgskemaet til valg af tillidsrepræsentant

Valget sker indenfor rammerne af “Overenskomst for pædagogisk uddannet personale indenfor det forebyggende og dagbehandlende område”.
Din kommune

Herunder finder du gældende aftaler, arbejdspladser og kontaktoplysninger på tillidsrepræsentanter i de nordjyske kommuner.

_________________________________________________________________________________________________________________

Brønderslev

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Familiekonsulenter ved Familiecentret
 • Gademedarbejder
 • Småbørnsvejleder

Tillidsrepræsentant

For ansatte pædagoger ved Familiecentret er tillidsrepræsentanten Annette Lerche.

Hun kan træffes på hverdage mellem kl. 08.00 – 15.30 på tlf. nr. 99 45 56 05 eller 29 20 55 89 eller på e-mail annette.lerche@99454545.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Frederikshavn

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Familiehuset i Kastaniegaarden
 • Skansen
 • Bo/hjemme Støttekontaktkorpset

Tillidsrepræsentanter

For ansatte pædagoger ved Familiehuset i Kastaniegaarden er tillidsrepræsentanten Gitte Sand.
Hun kan træffes på tlf. nr. 29 48 62 83 eller på e-mail gisa@frederikshavn.dk

For pædagoger i Skansen er tillidsrepræsentanten Brian Marinussen.

For pædagoger i Bo/hjemme Støttekontaktkorpset er tillidsrepræsentanten Pia Birk Nielsen. Hun kan træffes på tlf. nr. 26 15 14 39 eller på e-mail pini@frederikshavn.dk

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Hjørring

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Børnefamiliecenter Kløvergården
 • Kontaktpersoner
 • Projekt i Lindved

Tillidsrepræsentant

For ansatte pædagoger ved Børnefamiliecenter Kløvergården er tillidsrepræsentanten Marianne Bjerregaard Thomsen.

Hun kan træffes på tlf. nr. 41 22 49 74 eller på e-mail marianne.bjerregaard@hjoerring.dk

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Jammerbugt

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Familiecentret

Tillidsrepræsentant

For ansatte pædagoger ved Familiecentret er tillidsrepræsentanten Gitte T. Pedersen.

Hun kan træffes på tlf. nr. 41 91 11 60 eller på e-mail gtp@jammerbugt.dk

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Læsø

Der er ingen ansatte pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område i Læsø Kommune.

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Mariagerfjord

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Ungdomskonsulent
 • Sproggruppepædagog v/PPR

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Morsø

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Center for Børn og Familier
 • Jobcenter Morsø

For pædagoger i Center for Børn og Familier er tillidsrepræsentanten Marianne Østergaard. Hun kan træffes på tlf. nr. 23 35 96 74 eller e-mail mo@morsoe.dk

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Rebild

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Familiehuset
 • Familiebehandling
 • Kontaktpersoner til unge

Tillidsrepræsentant

For ansatte pædagoger er tillidsrepræsentanten Margrete Würtz.
Hun kan træffes på mobil nr. 21 79 04 21.

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Thisted

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Familiekonsulent

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vesthimmerland

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

 • Jobcenter Vesthimmerland

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Aalborg

Lokale aftaler

PFF institutioner / områder

Dagtilbud Seminariekvarteret: 

 • Barnets Hus

Center for Tværfaglig Forebyggelse:

 • De Tværfaglige Teams

Skole- og dagtilbud:

 • Bakkeø
 • Vissegård
 • Bådgruppen

Forebyggelse og dagbehandling:

 • Familiehuset Bisgård

Socialafdelingen:

 • Familiegruppe Øst (Pædagogiske familierådgivere og Støtte-kontaktpersoner)
 • Familiegruppe Nord (Pædagogiske familierådgivere og Støtte-kontaktpersoner)
 • Familiegruppe Centrum (Pædagogiske familierådgivere og Støtte-kontaktpersoner)
 • Familiegruppe Sydvest (Pædagogiske familierådgivere og Støtte-kontaktpersoner)

Jobcenter Aalborg:

 • Job- og Integrationshuset (Familiekonsulenter)

Fællestillidsrepræsentant

Pia Helene Ulrik er fællestillidsrepræsentant. Hun kan træffes på mobil 25 20 03 62 eller på e-mail phu-fb@aalborg.dk

Tillidsrepræsentanter

I De Tværfaglige teams er Anne Hedegård tillidsrepræsentant. Hun kan træffes på tlf. 99 31 33 05 eller på e-mail ahe-fb@aalborg.dk

For Bakkeø, Bådgruppen og Vissegård er Peter Christiansen tillidsrepræsentant. Han kan træffes på tlf. 61 46 63 42 eller på e-mail pech-fb@aalborg.dk

I familiehuset Bisgård er Lone Clausen tillidsrepræsentant. Hun kan træffes på tlf. 25 20 52 92 eller på e-mail loc-fb@aalborg.dk

I familiegruppen Øst er Per Sauer tillidsrepræsentant.

I familiegruppen Nord er Pia Helene Ulrik tillidsrepræsentant.

Har du yderligere spørgsmål indenfor dette område kan du kontakte PFF Nordjyllands sekretariat.