Find medarbejdere i BUPL Nordjylland


Her finder du en oversigt over alle medarbejdere i BUPL Nordjylland.

Oversigten er alfabetisk efter fornavn.


Opdateret d. 11. november 2019

Personsagsbehandler


Faglig sagsbehandler


Servicemedarbejder


Faglig sagsbehandler


Faglig sagsbehandler


Næstformand og faglig sekretær


Faglig sagsbehandler


KommunikationsmedarbejderFaglig sagsbehandler


Kasserer og faglig sekretær


Faglig sekretærSocialrådgiver

På barselsorlov


Personsagsbehandler


Leder-lønsagsbehandler


Pædagogisk sagsbehandler


Sekretariatsleder

 


Ledersagsbehandler


Hovedbestyrelsesmedlem og fagligsekretær