Rådighedsfonden


Hvad kan DU bruge Rådighedsfonden til? Skal du i gang med efteruddannelse eller på kursus, så kan du søge om et legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond.


Opdateret d. 04. november 2021

Der kan ikke søges om midler fra fonden til kurser eller efteruddannelse, når arbejdsgiver eksempelvis har besluttet, at alle medarbejdere skal efteruddannes inden for et bestemt område, eller når en arbejdsgiver ønsker kompetenceudvikling af en gruppe medarbejdere. Det er arbejdsgiverens ansvar og forpligtigelse at betale for disse kurser.

Hvem kan søge om midler?

BUPL Nordjyllands Rådighedsfond yder kun støtte til medlemmer af BUPL Nordjylland:

  1. Aktive medlemmer af BUPL, der søger efteruddannelse gennem studierejser, kurser eller lignende.
  1. Yder støtte til medlemmer af PLS, som er 2. eller 3. års studerende, under forudsætning af at de har aktivt medlemskab i BUPL.
  1. Ledige, med et aktivt medlemskab, der søger efteruddannelse.
Hvornår skal du søge midler?

Som overordnet princip skal man søge Rådighedsfonden om midler til efteruddannelse, kurser og studierejser inden ansøgningsfristens udløb og inden et forløb er påbegyndt eller afholdt.

Hvis en ansøger er i gang med et længerevarende uddannelsesforløb over flere år eller flere moduler, er der mulighed for genansøgning.

Hvordan skal du søge?

Ansøgninger skal fremsendes til fonden på ansøgningsskemaet. Der skal vedlægges eller vedhæftes relevant dokumentation som PDF-fil. Links godtages ikke i forhold til dokumentation.

Ansøgningen skal fremsendes individuelt. Der kan ikke søges kollektivt.

Hvis du har spørgsmål?

Yderligere oplysninger om Rådighedsfonden kan fås ved henvendelse til sekretær Lene Amdisen på tlf. nr. direkte 35 46 55 05 eller via min side. 

Hvornår har du ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristerne skal overholdes til Rådighedsfonden. I 2022 er der følgende ansøgningsfrister:

  • Den  20. januar – (behandles af bestyrelsen den 27. januar)
  • Den 29. marts– (behandles af bestyrelsen den 4. april)
  • Den 16. august – (behandles af bestyrelsen den 24. august)
  • Den 26. oktober – (behandles af bestyrelsen den 3. november)
Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskema medlemmer

Ansøgningsskema pædagogstuderende
Oplysningspligt i forhold til Skat

Det skal understreges, at alle udbetalinger af puljens midler er oplysningspligtige i forhold til Skat. Dette gælder også tilskud til studierejser til udlandet, uagtet at disse kan være skattefrie for modtageren.

Uddelingen i forbindelse med ansøgers studierejser til udlandet er skattefri for modtageren i det omfang den medgår til dækning af “sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved ophold på studiestedet”.

Bestyrelsen for Rådighedsfonden

Bestyrelsen for Rådighedsfonden er udpeget af BUPL Nordjyllands bestyrelse. De tre medlemmer er:

Camilla Dyrekilde Rosenlund, Vuggestuen Hvorup Kirkevej
Peter Barrett, sekretariatsleder, BUPL Nordjylland
Kristian K. Tornby, Frederikshavn Kommune

Vedtægter for Rådighedsfonden

Læs vedtægter for Rådighedsfonden

Beretning 2019

Beretning for Kultur- og Rådighedsfonden 2019

Hvad kan du søge midler til i Kulturfonden?

Økonomisk støtte til kulturelle og sportslige arrangementer for BUPL Nordjyllands medlemmer. BUPL Nordjyllands Kulturfond giver efter ansøgning støtte til tværgående arrangementer, der styrker sammenholdet mellem medlemmerne.

Læs mere om Kulturfonden