Når legen tager fat – læreprocesser i bevægelse ved Lene Tanggaard


Med afsæt i et nyligt forskningsprojekt i samarbejde med en række dagtilbud vil Lene i sit foredrag indkredse betydningen af det legende, sanselige og bevægelige afsæt for børns læreprocesser.


Opdateret d. 19. august 2019

Intentionen er således at skærpe opmærksomheden på, at læreprocesser i helt elementær og fundamental forstand sker gennem leg. Det levende og legende kropssubjekt sætter scenen for læreprocesser. Det er på den måde, vi lærer en vanemæssig omgang med verden, og det er med kroppen, at vi lærer at regulere os kulturelt og socialt. Vores evne til at lære er på den måde bygget ind i kroppen og reguleres af det sociale samspil fra en meget tidlig alder. Det er derfor vigtigt, at man ikke ’gør skole’ alt for tidligt og på en fikseret måde. Det er også vigtigt, at det sanselige, legen og bevægelsen ikke glemmes helt i skolen og i uddannelsessystemet.

Lene vil give os en masse eksempler i børnehøjde og samtidig trække nogle linjer til det mere overordnede samfundsmæssige perspektiv på leg, læring og pædagogik.

Lene Tanggaard er Ph.d., Professor i pædagogisk psykologi. Viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet. Forfatter til flere artikler og bøger og flittig klummeskriver.