Kulturfonden


Hvad kan I bruge Kulturfonden til?


Opdateret d. 25. januar 2022

Skal I lave teater, holde en fest, etablere et gymnastikhold eller oprette et kor, så kan I søge om midler fra BUPL Nordjyllands Kulturfond.

Hvem kan søge midler?

Ansøgere skal have et aktivt medlemskab af BUPL Nordjylland for at kunne søge midler fra Kulturfonden.

Hvad kan der søges midler til?

BUPL Nordjyllands Kulturfond giver efter ansøgning støtte til tværgående arrangementer, der styrker sammenholdet mellem medlemmerne.

Det kan være økonomisk støtte til kulturelle og sportslige arrangementer for BUPL Nordjyllands medlemmer – f.eks. tilskud til socialt samvær i tilknytning til en faglig aktivitet eller til kulturelle aktiviteter som medlemmerne selv laver.

Hvornår skal I søge midler?

I skal søge midler fra Kulturfonden inden ansøgningsfristens udløb og inden det kulturelle eller sportslige arrangement afholdes.

Hvordan skal I søge?

Ansøgninger skal fremsendes til fonden på ansøgningsskema. Ansøgningsskema sendes til: BUPL Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst eller via min side.

Hvis I har spørgsmål?

Yderligere oplysninger om Kulturfonden kan fås ved henvendelse til sekretær Lene Amdisen på tlf. nr. direkte 35 46 55 05 eller via ”min side”.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfrister til Kulturfonden i 2022:

Den 20. januar – (behandles af bestyrelsen den 27. januar)

Den 29. marts – (behandles af bestyrelsen den 6. april)

Den 16. august – (behandles af bestyrelsen den 24. august)

Den 26. oktober – (behandles af bestyrelsen den 3. november)

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til Kulturfonden

Bestyrelsen for Kulturfonden

Bestyrelsen for Kulturfonden er udpeget af BUPL Nordjyllands bestyrelse. De tre medlemmer er:

Camilla Dyrekilde Rosenlund, Vuggestuen Hvorup Kirkevej
Peter Barrett, sekretariatsleder, BUPL Nordjylland
Kristian K. Tornby, Frederikshavn Kommune

Vedtægter

Læs vedtægter for Kulturfonden

Beretning 2019

Beretning for Kultur- og Rådighedsfonden 2019

Hvad kan du søge midler til i Rådighedsfonden?

Skal du i gang med efteruddannelse eller på kursus, så kan du søge om legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond.

Læs mere om Rådighedsfonden