Kulturfonden


Hvad kan DU bruge Kulturfonden til?


Opdateret d. 04. juni 2019

Økonomisk støtte til kulturelle og sportslige arrangementer for BUPL Nordjyllands medlemmer. BUPL Nordjyllands Kulturfond giver efter ansøgning støtte til tværgående arrangementer, der styrker sammenholdet mellem medlemmerne.

Det kan f.eks. være tilskud til socialt samvær i tilknytning til en faglig aktivitet eller til kulturelle aktiviteter som medlemmerne selv laver.

Retningslinjer og ansøgningsskema Kulturfonden 2019

Yderligere oplysninger om Kulturfonden kan fås ved henvendelse til sekretær Lene Amdisen på tlf. nr. direkte 35 46 55 05 eller e-mail bupl-nordjylland@bupl.dk

Ansøgningsskema sendes til: BUPL Nordjylland, Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst.

Bestyrelsen for Kulturfonden er udpeget af BUPL Nordjyllands bestyrelse. De fire bestyrelsesmedlemmer er:

Hanne Dahl, Aalborg Kommune
Karin Engholm Bjerre, Limfjordsbørnehaven
Peter Barrett, sekretariatsleder, BUPL Nordjylland
Kristian K. Tornby, Frederikshavn Kommune

Ansøgningsfrister til Kulturfonden i 2019:

Den 23. januar 

Den 30. april

Den 20. august – du kan forvente svar fra den 3. september

Den 26. november – du kan forvente svar  fra den 4. december

 

Beretning for Kultur- og Rådighedsfonden 2018

Hvad kan du søge midler til i Rådighedsfonden?

Skal du i gang med efteruddannelse eller på kursus, så kan du søge om legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond.

Læs mere om Rådighedsfonden