Betragtninger på leg – nutidige og historiske ved Søs Bayer


Med den nye lov om læreplaner er legen igen sat på dagsordenen. Igen – for Danmark har en tradition for at betragte legen som det mest grundlæggende, men de sidste lidt over 20 år er der blevet sat stigende fokus på læring.


Opdateret d. 19. august 2019

Formuleringen i loven er ny – og den betyder, at leg betragtes som grundlæggende for børns trivsel, læring og udvikling, og som noget helt nyt, at der skal der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Foredraget omhandler legen som element i børns liv, i kulturen og som element i demokratiet og fokuserer på både nutidige og historiske betragtninger på leg.

Med både praktiske eksempler fra et observationsstudie og med teoretiske inspirationer, giver oplægget mulighed for refleksion over egen tilgang til leg og til praktiske og pædagogiske forandringer.

Søs Bayer er Søs Bayer er cand.mag. og ph.d. i pædagogik – og arbejder som forsker, underviser og vejleder på RUC og i NO!SE. Forperson for Foreningen til etablering af Det FRIE Universitet. Søs har forsket indenfor daginstitutionsfeltet og er særligt optaget af børns hverdagsliv, relationer og leg. Hun er historisk optaget – og det har udmøntet sig i 2 bind om pædagogernes historie fra 1870-2015 ’Kamp og status’ og ’Kald og kundskab’(2015).