Tillidshverv i BUPL MidtVestjylland


BUPL MidtVestjylland ser tillidsrepræsentanter som en vigtig brik i skabelsen af gode arbejdspladser.


Opdateret d. 20. januar 2022

Tillidshvervet inddeles i de fire kategorier: (Institutions)tillidsrepræsentant (ITR/TR), Fællestillidsrepræsentant (FTR), Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og Ledertillidsrepræsentant (LTR). Du kan læse mere om det enkelte tillidshverv i menuerne nedenfor.

Det er BUPL MidtVestjyllands mål, at der skal være en ITR/TR i alle institutioner. Nedenfor finder du relevante oplysninger for dig, der er tillidsrepræsentant.

Valgskema til valg af ITR

Hent valgskema til valg af ITR/TR (pdf)

 

Vejledning til ITR

I pjecen Vejledning til ITR kan du læse om tillidsrepræsentantens opgaver, roller og kompetencer, og du kan finde gode råd og nyttige
oplysninger.

Hent vejledning for institutionstillidsrepræsentanter (pdf)

 

Politik for ITR og FTR

I BUPL MidtVestjyllands politik for ITR og FTR kan du bl.a. læse, hvilke opgaver og kompetencer ITR/FTR har samt BUPL’s forventninger og tilbud til ITR/FTR.

Hent ITR/FTR-politikken (pdf)

 

TR-uddannelse i 2022-23

BUPL MidtVestjylland udbyder vi en række moduler, der skal give den enkelte tillidsrepræsentant mulighed for at blive klædt på til sin rolle og opgaver.

Hent kataloget for TR-uddannelsen (pdf)


Det er BUPL MidtVestjyllands mål, at der skal være en FTR i alle kommuner. Nedenfor finder du relevante oplysninger for dig, der er fællestillidsrepræsentant.

Valgskema til valg af FTR

Hent valgskema til valg af FTR (pdf)

 

Politik for FTR og ITR

I BUPL MidtVestjyllands politik for FTR og ITR kan du bl.a. læse, hvilke opgaver og kompetencer FTR/ITR har samt BUPL’s forventninger og tilbud til FTR/ITR.

Hent ITR/FTR-politikken (pdf)

 

Find din lokale FTR

Se, hvem der er valgt som FTR i din kommune.

Herning
Kirsten Bruun Elkjær
96 28 79 79
22 78 45 97
kel@bupl.dk

Holstebro
Britt Baumann Elbech
53 63 82 91
bre@bupl.dk

Ikast-Brande
Kirsten Skjødt Andersen
30 93 90 36
kiand@ikast-brande.dk

Lemvig
Ingen valgt

Ringkøbing-Skjern
Lisbeth Høvinghof Jakobsen
25 58 81 06
lisbeth.h.jakobsen@rksk.dk

Skive
Henrik Bollesen Nielsen
99 15 70 92
henn@skivekommune.dk

Struer
Ingen valgt

Viborg
Søren Kjær Roslyng-Jensen
30 57 13 58
skr@bupl.dk

Lone G. Bundgaard
30 57 13 80
lgb@bupl.dk


Det er BUPL MidtVestjyllands målsætning, at alle institutioner har en AMR. Nedenfor finder du relevante oplysninger for dig, der er arbejdsmiljørepræsentant.

Valgskema til valg af AMR

Hent valgskema til valg af AMR (pdf)

 

Vejledning til AMR

I pjecen Vejledning til AMR kan du læse om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, roller og kompetencer, og du kan finde gode råd og nyttige oplysninger.

Hent vejledning for arbejdsmiljørepræsentanter (pdf)

 


Det er BUPL MidtVestjyllands målsætning, at alle medlemmer på lederoverenskomsten dækkes af en BUPL-organiseret tillidsrepræsentant. Nedenfor finder du relevante oplysninger for dig, der er LTR.

Valgskema til valg af LTR

Hent valgskema til valg af LTR (pdf)

 

Politik for LTR

Med lederoverenskomsten, som trådte i kraft den 2. april 2009, fulgte også ledernes ret til at vælge egen tillidsrepræsentant. BUPL MidtVestjylland har i den forbindelse udarbejdet en særlig politik for ledertillidsrepræsentanter. I politikken kan du bl.a. læse, hvilke opgaver og kompetencer LTR har samt BUPL’s forventninger og tilbud til LTR.

Hent LTR-politikken (pdf)

 

Oversigt over Ledertillidsrepræsentanter

Som det fremgår af nedennævnte liste, er der pt. valgt helt eller delvist ledertillidsrepræsentanter i Holstebro, Ikast-Brande, Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Kommuner.

 

Holstebro

Ikast-Brande

Lemvig

Ringkøbing-Skjern

Skive

Struer

Viborg

Herning