Publikationer i BUPL MidtVestjylland


Her finder du publikationer, der er udgivet af BUPL MidtVestjylland samt slides og oplæg fra BUPL MidtVestjyllands medlemsarrangementer.


Opdateret d. 02. marts 2021

Her kan du finde pjecer m.m., der er publiceret af BUPL MidtVestjylland.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Pjecen beskriver de enkelte elementer i Den styrkede pædagogiske læreplan. Ved hjælp af huset illustreres sammenhængen mellem de enkelte elementer samt den samlede intention bag læreplanen.
Download pjecen Den styrkede pædagogiske læreplan (pdf).

 

Refleksionsspørgsmål til pædagogers arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan

Pjecen følger op på den første pjece om den styrkede pædagogiske læreplan med refleksionsspørgsmål til pædagoger, der arbejder inden for 0-6 års området.
Download pjecen Refleksionsspørgsmål til pædagogers arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan (pdf).

 

Mere tid – bedre tid

Pjecen beskriver kort baggrunden for udviklingsprojektet af sammen navn arbejdsmetode og de gevinster, som pædagoger og institutioner har noteret sig som følge af deres deltagelse i projektet.
Download pjecen Mere tid – Bedre tid (pdf).

 

Ledige i job med løntilskud

Pjecen skitserer de lovgivnings- og aftalemæssige rammer for aktivering og giver konkrete eksempler på, hvordan du som tillidsrepræsentant bidrager til et vellykket aktiveringsforløb før, under og efter aktiveringen.
Download pjecen Ledige i job med løntilskud (pdf).
Her finder du film, som er udgivet af eller i samarbejde med BUPL MidtVestjylland.