Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland


Pensionistsektionen er for pædagoger, der er gået på førtidspension, efterløn eller pension. Alle medlemmer af BUPL MidtVestjylland, som ikke længere er på arbejdsmarkedet, kan blive medlem af sektionen.


Opdateret d. 26. januar 2022

Som medlem inviteres du til 4-5 arrangementer årligt. Arrangementerne tæller bl.a. foredrag, udflugter samt den årlige julefrokost. Derudover afholdes den årlige generalforsamling, som normalt holdes i forbindelse med et af foredragene. På generalforsamlingen berettes om årets gang og bestyrelsen vælges.

Arrangementerne offentliggøres i et program først på året og er ligeledes at finde i arrangementskalenderen.
Her finde du bl.a. nyttige oplysninger om tid, sted, pris, transport m.m.

Download Pensionistsektionens program 2022

Prisen for foredrag inkl. kaffe er ca. 50,- pr. gang.

Prisen for udflugt inkl. morgenkaffe, frokost og entré er ca. 150,- pr. gang.

 

 

Her finder du en oversigt over bestyrelsen i BUPL MidtVestjyllands Pensionistsektion.

Mona Markussen (formand)
Thorshammer 56
7500 Holstebro
29 91 97 76
mona.markussen@hotmail.dk

Bente Foulum Gad
Uffesvej 9
7500 Holstebro
25 46 47 06
bentefoulum@gmail.com

Birthe Voldgaard
97412930
eeg-voldsgaard@mail.dk

Lene Johansen (suppleant)
lenebjohansen@hotmail.com

Bodil Marie Sørensen (suppleant)
bodil@jacob-s.net


Her finder du referat og beretning fra Pensionistsektionens årlige generalforsamling samt sektionens vedtægter.