Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland


Pensionistsektionen er for pædagoger, der er gået på førtidspension, efterløn eller pension.
Alle medlemmer af BUPL MidtVestjylland, som ikke længere er på arbejdsmarkedet, kan blive medlem af sektionen.


Opdateret d. 17. december 2019

 

Som medlem inviteres du til 4-5 arrangementer årligt. Arrangementerne tæller bl.a. foredrag, udflugter samt til den årlige julefrokost. Derudover afholdes den årlige generalforsamling, som normalt holdes i forbindelse med et af foredragene. På generalforsamlingen berettes om årets gang og bestyrelsen vælges.

Arrangementerne offentliggøres i et program først på året og er ligeledes at finde i arrangementskalenderen her på hjemmesiden.
Her finde du bl.a. nyttige oplysninger om tid, sted, pris, transport m.m.

Download Program for pensionistsektionen 2020 (PDF)

Prisen for foredrag inkl. kaffe er ca. 50,- pr. gang.

Prisen for udflugt inkl. morgenkaffe, frokost og entré er ca. 150,- pr. gang.

Her finder du en oversigt over bestyrelsen i BUPL MidtVestjyllands Pensionistsektion.

Leo Skaaning (formand)
Straussvej 4
7400 Herning
41 57 22 28
leo.skaaning@webspeed.dk

Ellen Vivian Jonassen
Frølundvej 95
Hammerum
7400 Herning
97 20 97 02
50 99 19 40
ellenvivian@energimail.dk

Bente Foulum Gad
Uffesvej 9
7500 Holstebro
25 46 47 06
bentefoulum@gmail.com

Mona Markussen (1. suppleant)
mona.markussen@hotmail.dk

Ingelise Nielsen (2. suppleant)
ilheimdal46nil@gmail.com


Her finder du referat og beretning fra Pensionistsektionens årlige generalforsamling samt sektionens vedtægter.