Generalforsamling i BUPL MidtVestjylland


BUPL MidtVestjylland afholder ordinær generalforsamling hvert andet år i begyndelsen af oktober. Generalforsamlingen er BUPL MidtVestjyllands øverste myndighed. Her vælger deltagerne BUPL MidtVestjyllands bestyrelse, de debatterer fagforeningens arbejdet i det forgangne og lægger planerne for det kommende år.


Opdateret d. 09. december 2020