Bestyrelsen i BUPL MidtVestjylland


BUPL MidtVestjyllands bestyrelse vælges af medlemmerne på generalforsamlingen, der afholdes hvertandet år i oktober.


Opdateret d. 18. september 2020

Her finder du en oversigt over, hvem der er valgt ind i BUPL MidtVestjyllands bestyrelse.


Ivan Holck Jensen
Formand og faglig sekretær
35 46 55 50 – arbejde direkte
40 40 18 37
ihj@bupl.dk

 


Jonna Uhre
Næstformand, faglig sekretær og HB-medlem
35 46 55 53 – arbejde direkte
61 61 67 32
jpu@bupl.dk

 


Astrid Jensen
Faglig sekretær og kasserer
35 46 55 52 – arbejde direkte
40 31 52 33
asj@bupl.dk

 


Britta Kristine Bundgaard
Faglig sekretær
35 46 55 71 – arbejde direkte
24 60 84 35
btb@bupl.dk

 


Johnny Gaardsdal
Faglig sekretær og HB-medlem
35 46 55 56 – arbejde direkte
61 96 41 31
jga@bupl.dk

 


Diana Dalmose
22 48 17 53
diana.dalmose@gmail.com

 


Hanne Raahauge
96 28 78 78 – arbejde
hann2735@dblit.dk

 


Knud Sloth Bjerre
99 11 59 40 – arbejde
knbs@sol.dk

 


Louise Blichmann Korsholm Pedersen

 


Maja Berggaard Hansen
99 60 49 70 – arbejde
maja.hansen78@idialog.dk

 


Susie Roland Mikkelsen
srp@viborg.dk

 


Tina Damgaard
97 51 17 99 – arbejde
tina.damgaard3@skolekom.dk

 


Vibeke Møller Pedersen
96 11 64 80 – arbejde
vibped76@icloud.com

 

Lederforeningens repræsentant


Henriette Nygaard
96 63 17 35
henriette.nygaard@lemvig.dk

Kritiske revisorer


Kim Hyttel
kim.hyttel@vip.cybercity.dk

 


Tina Lindbjerg Hansen


Se, hvornår bestyrelsen holder møder i indeværende år.

 • 29. januar
 • 24. februar
 • 16.-17. marts – Aflyst
 • 17. april – fællesmøde med LLB – Aflyst
 • 19. maj
 • 22. juni
 • 27. august
 • 24. september
 • 5. oktober
 • 22. oktober
 • 11. december
I forretningsordenen finder du en oversigt over opgaver og kompetence for bestyrelsen og daglig ledelse samt procedure og rammer for afvikling af bestyrelsesmøder.