Enighedspapir mellem Viborg Kommune og BUPL MidtVestjylland vedr. ansættelse og aflønning af pædagogiske ledere i folkeskolen


Enighedspapir mellem Viborg Kommune og BUPL MidtVestjylland vedr. ansættelse og aflønning af pædagogiske ledere i folkeskolen