Enighedspapir mellem Viborg Kommune og BUPL MidtVestjylland vedr. ansættelse og aflønning af pædagoger i skolen


Enighedspapir mellem Viborg Kommune og BUPL MidtVestjylland vedr. ansættelse og aflønning af pædagoger i skolen