Aftale om aflønning af tillidsrepræsentantsuppleant ved indtræden i tillidsrepræsentanthvervet


Aftale om aflønning af tillidsrepræsentantsuppleant ved indtræden i tillidsrepræsentanthvervet