Viborg kommune


BUPL MidtVestjylland varetager et stort geografisk område. En del af det faglige arbejde er derfor centreret omkring den enkelte kommune. Dette sikrer en tættere dialog mellem dig som medlem og BUPL MidtVestjylland.

I menuen nedenfor finder du informationer, som er relevante for dig, der arbejder i Viborg kommune.


Opdateret d. 06. september 2021

Se, hvem der er din lokale FTR, sagsbehandler og LTR i Viborg kommune.

Fællestillidsrepræsentanter, FTR


Lone G. Bundgaard
30 57 13 80
lgb@viborg.dk

 


Søren Kjær Roslyng-Jensen
30 57 13 58
sje@viborg.dk

Sagsbehandler


Henrik Lindberg
35 46 55 55 – via omstilling
22 64 02 98
hli@bupl.dk

Ledertillidsrepræsentant, LTR


SFO- og Klubområdet
Torben Bailey
Brattingborgskolens SFO
tba@viborg.dk


Institutions- og afdelingsledere på lederoverenskomst
Vakant


Her finder du forhåndsaftaler og lokale aftaler i øvrigt indgået mellem BUPL MidtVestjylland og Viborg Kommune.