Ledere i BUPL MidtVestjylland


Er du leder og medlem af fagforeningen, tilbyder BUPL MidtVestjylland dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til din lederposition og ledergerning.


Opdateret d. 11. marts 2020

Når du er leder på det pædagogiske område og arbejder på lederoverenskomsten samt medlem af BUPL, er du automatisk med i BUPL's Lederforening. Den er oprettet som en forening i foreningen for at understrege, at du som pædagog og leder har særlige arbejdsvilkår, et særligt ansvar og en særlig faglig identitet.

I BUPL’s Lederforening får du bl.a.:
  • professionel lederrådgivning, sparring og karriererådgivning
  • vejledning i løn- og ansættelsesforhold
  • din egen rådgiver i en konflikt med en medarbejder eller overordnet
  • medlemstilbud som fx arrangementer og et leder-fagblad
  • mulighed for at netværke med andre pædagogiske ledere

Læs mere om BUPL’s landsdækkende Lederforening.

 


BUPL MidtVestjylland har i lighed med de øvrige lokale BUPL-fagforeninger sin egen lokale lederforeningsbestyrelse. Nedenfor finder du bl.a. en oversigt over medlemmerne i den lokale lederforeningsbestyrelse samt BUPL MidtVestjyllands Ledelsespolitik.

Vedtægter for Lederforeningen i BUPL MidtVestjylland

Her kan du finde information om den lokale Lederforeningsbestyrelses opgaver, mål, sammensætning mv.

Hent vedtægterne (pdf)

 

Ledelsespolitik

Bestyrelsen for BUPL MidtVestjylland og bestyrelsen for den lokale Lederforening arbejder sammen ud fra devisen “en god institution kræver god ledelse”. Samarbejdet bygger på otte punkter, som er nærmere beskrevet i ledelsespolitikken.

Læs hele ledelsespolitikken (pdf)

 

Medlemmer af Lederforeningsbestyrelsen i BUPL MidtVestjylland

Lederforeningsbestyrelsens overordnede mål er fagpolitisk, pædagogisk og personlig styrkelse og synliggørelse af ledernes rolle og funktion – både internt i BUPL og udadtil.

Lederforeningsbestyrelsen består af op til 10 medlemmer, der vælges på det årlige årsmøde, som afholdes i perioden 15. september til 15. november.

Lederansvarlig
Ivan Holck Jensen
BUPL MidtVestjylland
Stationsvej 8A 7500 Holstebro
35 46 55 50 – arbejde direkte
40 40 18 37
ihj@bupl.dk

Formand
Lars Redder Jakobsen
Alkjær Fritid
99 75 23 81
lars.redder.jakobsen@rksk.dk

Næstformand
Kristian Skovby Vind
Måbjerg Børnehave
96 11 64 80
kristian.skovby.vind@holstebro.dk

Landsdækkende Lederbestyrelse
Ingrid Poulsen
Overlund Børnecenter
87 87 15 45
21 26 94 18
inpo@viborg.dk

Øvrige medlemmer:

Ane Balslev Lyremark
Børnehuset Trekløveren
24 82 48 09
trekloeveren@herborg-friskole.dk

Annette Lacota
Bremdal Dagtilbud
96 84 89 20
annettel@struer.dk

Henriette Nygaard
Ramme SFO
96 63 17 35
henriette.nygaard@lemvig.dk

Laila Juul Nielsen
Børnehave Spurvehuset
87 87 15 80
lajn@viborg.dk