Ledere i BUPL MidtVestjylland


Er du leder og medlem af fagforeningen, tilbyder BUPL MidtVestjylland dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til din lederposition og ledergerning.


Opdateret d. 18. august 2021

Når du er leder på det pædagogiske område og arbejder på lederoverenskomsten samt er medlem af BUPL, er du automatisk med i Lederforeningen i BUPL, der er den centrale lederforening i BUPL. Den er oprettet som en forening i foreningen for at understrege, at du som pædagog og leder har særlige arbejdsvilkår, et særligt ansvar og en særlig faglig identitet.

I Lederforeningen i BUPL får du bl.a.:
  • professionel lederrådgivning, sparring og karriererådgivning
  • vejledning i løn- og ansættelsesforhold
  • din egen rådgiver i en konflikt med en medarbejder eller overordnet
  • medlemstilbud som fx arrangementer og et leder-fagblad
  • mulighed for at netværke med andre pædagogiske ledere

Læs mere om Lederforeningen i BUPL.

 


BUPL MidtVestjylland har i lighed med de øvrige lokale BUPL-fagforeninger sin egen lokale lederforening og -bestyrelse. Nedenfor finder du bl.a. en oversigt over medlemmerne i den lokale lederforeningsbestyrelse samt BUPL MidtVestjyllands Ledelsespolitik.

Vedtægter for Lederforeningen i BUPL MidtVestjylland

Her kan du finde information om den lokale Lederforeningsbestyrelses opgaver, mål, sammensætning mv.

Hent vedtægterne (pdf)

 

Ledelsespolitik

Bestyrelsen for BUPL MidtVestjylland og bestyrelsen for den lokale Lederforening arbejder sammen ud fra devisen “en god institution kræver god ledelse”. Samarbejdet bygger på otte punkter, som er nærmere beskrevet i ledelsespolitikken.

Læs hele ledelsespolitikken (pdf)

 

Medlemmer af Lederforeningsbestyrelsen i BUPL MidtVestjylland

Lederforeningsbestyrelsens overordnede mål er fagpolitisk, pædagogisk og personlig styrkelse og synliggørelse af ledernes rolle og funktion – både internt i BUPL og udadtil.

Lederforeningsbestyrelsen består af op til 10 medlemmer, der vælges på det årlige årsmøde, som afholdes i perioden 15. september til 15. november.

Formand
Lars Redder Jakobsen
Alkjærskolens Fritid
99 74 28 82
lars.redder.jakobsen@rksk.dk

Næstformand
Kristian Skovby Vind
Område Sydvest, Viborg
24 84 56 65
kvi@viborg.dk

Medlem af landsdækkende Lederbestyrelse
Ingrid Poulsen
Overlund Børnecenter
87 87 15 45
21 26 94 18
inpo@viborg.dk

Repræsentant i BUPL MidtVestjyllands bestyrelse
Henriette Nygaard
Ramme SFO
96 63 17 35
henriette.nygaard@lemvig.dk

Øvrige medlemmer
Laila Juul Nielsen
Børnehave Spurvehuset
87 87 15 80
lajn@viborg.dk

Litten Høyer-Nielsen
Børnehuset Videbechs Minde
87 87 14 15
liho@viborg.dk

Klaus Hendriksen
Sønderlandskolens SFH
96 11 59 40
klaus.hendriksen@holstebro.dk

Line Ravn
Bybørnehaven Asylet
97 12 13 84
asylet@byboernehaven.dk

Lederansvarlig
Ivan Holck Jensen
BUPL MidtVestjylland
Stationsvej 8A 7500 Holstebro
35 46 55 50 – arbejde direkte
40 40 18 37
ihj@bupl.dk

Lederkonsulent
Karin Billeskov
BUPL MidtVestjylland
Stationsvej 8a 7500 Holstebro
35 46 55 69 – arbejder direkte
20 47 56 14
kbi@bupl.dk