Ledere i BUPL MidtVestjylland


Er du leder og medlem af fagforeningen, tilbyder BUPL MidtVestjylland dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til din lederposition og ledergerning.


Opdateret d. 20. august 2018

Når du er leder på det pædagogiske område og arbejder på lederoverenskomsten samt medlem af BUPL, er du automatisk med i BUPL's Lederforening. Den er oprettet som en forening i foreningen for at understrege, at du som pædagog og leder har særlige arbejdsvilkår, et særligt ansvar og en særlig faglig identitet.

I BUPL’s Lederforening får du bl.a.:
  • professionel lederrådgivning, sparring og karriererådgivning
  • vejledning i løn- og ansættelsesforhold
  • din egen rådgiver i en konflikt med en medarbejder eller overordnet
  • medlemstilbud som fx arrangementer og et leder-fagblad
  • mulighed for at netværke med andre pædagogiske ledere

Læs mere om BUPL’s landsdækkende Lederforening.

 


BUPL MidtVestjylland har i lighed med de øvrige lokale BUPL-fagforeninger sin egen lokale lederforeningsbestyrelse. Nedenfor finder du bl.a. en oversigt over medlemmerne i den lokale lederforeningsbestyrelse samt BUPL MidtVestjyllands Ledelsespolitik.

Vedtægter for Lederforeningen i BUPL MidtVestjylland

Her kan du finde information om den lokale Lederforeningsbestyrelses opgaver, mål, sammensætning mv.

Hent vedtægterne (pdf)

 

Ledelsespolitik

Bestyrelsen for BUPL MidtVestjylland og bestyrelsen for den lokale Lederforening arbejder sammen ud fra devisen “en god institution kræver god ledelse”. Samarbejdet bygger på otte punkter, som er nærmere beskrevet i ledelsespolitikken.

Læs hele ledelsespolitikken (pdf)

 

Medlemmer af Lederforeningsbestyrelsen i BUPL MidtVestjylland

Lederforeningsbestyrelsens overordnede mål er fagpolitisk, pædagogisk og personlig styrkelse og synliggørelse af ledernes rolle og funktion – både internt i BUPL og udadtil.

Lederforeningsbestyrelsen består af op til 10 medlemmer, der vælges på det årlige årsmøde, som afholdes i perioden 15. september til 15. november.

Lederansvarlig
Ivan Holck Jensen
BUPL MidtVestjylland
Stationsvej 8A 7500 Holstebro
35 46 55 50 – arbejde direkte
40 40 18 37
ihj@bupl.dk

Formand
Kristian Skovby Vind
Måbjerg Børnehave
Gårdhøjevej 5
7500 Holstebro
96 11 64 80
kristian.skovby.vind@holstebro.dk

Næstformand
Henriette Nygaard
Ramme SFO
Algade 92, Ramme
7620 Lemvig
96 63 17 35
henriette.nygaard@lemvig.dk

Landsdækkende Lederbestyrelse
Ingrid Poulsen
Overlund Børnecenter
Toftegårdsvej 12
8800 Viborg
87 87 15 45
21 26 94 18
inpo@viborg.dk

Øvrige medlemmer:

Lene Henriksen
Alkjær Børneunivers
Søibjergsvej 11
6950 Ringkøbing
99 74 25 50
30 57 63 37
lene.henriksen@rksk.dk

Lenette Beltran-Sørensen
SFO Amager SKolen
Amagervej 35
6900 Skjern
99 74 27 45
29 62 64 52
lenette.beltran-soerensen@rksk.dk

Karen Gert Hebsgaard
Nordre distrikt SFO
Hagelskærvej 6
7430 Ikast
99 60 47 22
kaheb@ikast-brande.dk

Lars Redder Jakobsen
Alkjær Fritid
Søibjergsvej 3
6950 Ringkøbing
99 75 23 81
lars.redder.jakobsen@rksk.dk

Vankante pladser i bestyrelsen: 1. suppleant, 2. suppleant og 3. suppleant