Tillidshverv i BUPL Midtsjælland


På denne side kan du læse om de forskellige tillidshverv og hente valgskema.


Opdateret d. 09. januar 2018
Tillidshverv i BUPL Midtsjælland

BUPL’s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har en vigtig rolle på de pædagogiske arbejdspladser. Her kan du læse om de forskellige tillidshverv i BUPL Midtsjælland. Valg af tillidshverv skal anmeldes via et valgskema til fagforeningen.

Tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten vælges typisk på et personalemøde blandt de ansatte i overenskomstgruppen. Det anbefales at TR vælges for 2 år ad gangen.

Uddannelse af tillidsrepræsentanter
Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter bliver tilbudt fem dages TR-grunduddannelse i BUPL Midtsjælland. Vores uddannelsesgaranti sikrer, at du kan komme i gang med uddannelsen indenfor et halvt år, efter du er blevet valgt.

Skema til valg af tillidsrepræsentant

Læs mere om TR’s opgaver og vilkår her

Områdetillidsrepræsentant

Valg til områdetillidsrepræsentant (OTR) skal foregå på et fællesmøde for alle, som den valgte skal repræsentere. Alle ansatte i det pågældende område skal have lejlighed til at deltage i valgmødet, og alle ansatte, der er medlem af BUPL, er valgbare.

Skema til valg af områdetillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentant

Fællestillidsrepræsentanterne har et tæt samarbejde med fagforeningen og er bindeleddet mellem tillidsrepræsentanterne på institutionerne og BUPL.

FTR vælges af og blandt kommunens valgte tillidsrepræsentanter.

Skema til valg af fællestillidsrepræsentant

Læs mere om hvervet som FTR her

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) har en central rolle på arbejdspladsen i forhold til at forebygge og løse problemer med arbejdsmiljøet og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. AMR vælges for 2 år ad gangen.

Husk at anmelde valget både til arbejdsgiver og til BUPL
Valg af AMR skal altid anmeldes til arbejdsgiver. Derudover er det vigtigt, at I også husker at give fagforeningen besked om valget. Vær derfor opmærksom på, at anmeldelsen til BUPL ikke samtidig automatisk er en anmeldelse til arbejdsgiver, ligesom anmeldelse om valget til arbejdsgiver ikke samtidig automatisk er en anmeldelse til BUPL.

Anmeld valget elektronisk til BUPL via denne formular

Læs mere om hvad det vil sige at være AMR

Denne portal for tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland er til brug for vidensdeling og udveksling af dokumenter, aftaler, referater og dagsordener mv.

Hvem har adgang?

Tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer i BUPL Midtsjælland samt den lokale lederforeningsbestyrelse og ledertillidsrepræsentanter.

Hvordan får jeg adgang?

Du skal være valgt som tillidsrepræsentant. Du får tildelt en kode hos BUPL Midtsjælland.

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant, får du automatisk tilsendt en kode samtidig med godkendelsen af dit TR-valg.

Hvordan får jeg besked om nye dokumenter i portalen?

Når der bliver lagt nye dokumenter ud på portalen, får du besked i din mailboks.

Hvem opdaterer portalen?

Det er alle brugere af portalen, det vil sige dig selv og FTR i din kommune, der har adgang til at lægge dokumenter ind. Det gælder både mødereferater, nyheder osv.

Teknisk support

Hvis du har problemer med at logge ind på portalen, er du velkommen til at kontakte BUPL Midtsjælland på telefon 35 46 58 10.

Gå til portalen her