Log ind

BUPL Midtsjælland

Rådgivning i BUPL Midtsjælland


Som medlem af BUPL kan du altid få råd og vejledning i fagforeningen. Det kan for eksempel være, hvis du har spørgsmål om din løn, eller hvis du bliver fyret.


Opdateret d. 25. februar 2020
Få rådgivning i BUPL Midtsjælland

BUPL rådgiver dig, hvis du for eksempel har spørgsmål om din løn og ansættelse. Det kan også være, at du har problemer på din arbejdsplads, eller du er blevet syg og i en periode ikke kan passe dit arbejde. Eller skulle du være så uheldig at blive afskediget, så går vi altid ind i sagen.

Fagforeningen bistår og vejleder dig på følgende områder:

 • Jobsøgning
 • Løn og pensionsbidrag
 • Arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Tavshedspligt, ytringsfrihed, underretningspligt
 • Tjenstlig samtale
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Afskedigelse
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
 • Ferie og feriepenge
 • Senior
 • Graviditet, barsel, adoption, forældreorlov
 • Sygdom – hvis du er syg
 • Sygdom i familien
 • Pension

Kontakt fagforeningen på telefon 35 46 58 10.

Rådgivning til ledere, som har brug for hjælp til at komme videre i konkrete problemstillinger.

Fagforeningen yder rådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst, og som er medlem af BUPL. Vi kender til de lokale forhold, og det er meget ofte fagforeningen, der er part i aftaler og forhandlinger.

BUPL Midtsjælland kan tilbyde dig kvalificeret rådgivning og vejledning i forhold til:

 • Rollen som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson.
 • Spørgsmål om vilkårene som medarbejder, herunder løn og ansættelsesvilkår, arbejdstilrettelæggelse eller rammerne for din ytringsfrihed som offentlig ansat.
 • Spørgsmål om love og aftaler på det ansættelsesretlige område.
 • Overvejelser i relation til dit personale, din bestyrelse, din forvaltning eller din overordnede chef.
 • Trivsel og samarbejdsforhold i institutionen.

Her får du hjælp med udgangspunkt i viden om ledelsesopgaven, de vilkår for ledelse som gives og de særlige ansættelsesmæssige forhold, som du er ansat under.

Rådgivningen giver svar og sparring på konkrete ansættelsesretlige spørgsmål i forbindelse med dilemmaer, du ønsker at blive klogere på.

Fortrolighed
For juridisk rådgivning og lederrådgivning gælder det, at kontakten er personlig og håndteres fortroligt, med mindre andet aftales.


Kontakt den lokale lederrådgivning:

Generel lederrådgivning om egne og generelle personaleforhold
Susanne Nielsen, faglig konsulent
Telefon: +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

Læs mere om den lokale lederrådgivning i denne pjece:
Lederen og BUPL – lokal lederforening


Rådgivning til medlemmer ansat inden for specialområdet.

Arbejder du inden for det specialpædagogiske område, så er dine vilkår og din arbejdstid måske anderledes end andres, og det kan dine spørgsmål og behov for råd og vejledning også være.

Hanne Kraul Jensen
Kasserer, faglig sekretær
Direkte: +45 35 46 58 02
Mobil: +45 20 24 21 17
Mail: midt@bupl.dk


Rådgivning til medlemmer ansat på det private område.

BUPL Midtsjælland har et solidt kendskab til den pædagogiske profession og overenskomsterne på det private område.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, der fx drejer sig om:

 • Løn- og ansættelsesforhold
 • Indgåelse af lokalaftaler, hvor der ikke er en TR
 • Arbejdsmiljø og samarbejdsproblemer
 • Lederrådgivning
 • Forhandling af lederløn
 • Sygesamtaler og tjenstlige samtaler
 • Ansættelsesforhold for fleksjobansatte mv.
 • Godkendelse af tillidsrepræsentanter og registrering af arbejdsmiljørepræsentante

Kontaktpersoner:

Hanne Kraul Jensen
Kasserer, faglig sekretær
Direkte: +45 35 46 58 02
Mobil: +45 20 24 21 17
Mail: midt@bupl.dk

 

Er du ansat som leder på det private område, kontakt:
Susanne Nielsen
Faglig konsulent, lederområdet
Telefon +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk


Vejledning til pædagogstuderende.

BUPL Midtsjælland besøger sammen med Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) seminarierne og vejleder de studerende om blandt andet jobsøgning, og hvad man som uddannet pædagog kan bruge fagforeningen til.

Her får de studerende at vide, hvad organisationerne står for og kan tilbyde, og hvornår de kan melde sig ind i A-kassen.

Når studietiden er ved at være slut, får dimittenderne en skriftlig henvendelse til deres private adresse fra BUPL, hvor vi inviterer dem til et tre timer langt møde og fortæller indgående om fagforeningen. Vi vejleder også i, hvordan man søger job og giver gode råd, så de nye pædagoger er klædt på.

Kontakt fagforeningen
Som nyuddannet eller studerende er du velkommen til at kontakte os, hvis du har faglige spørgsmål.

Hanne Kraul Jensen
Kasserer, faglig sekretær
Direkte: +45 35 46 58 02
Mobil: +45 20 24 21 17
Mail: midt@bupl.dk

 


Få råd og vejledning om jobsøgning.

Uanset om du er nyuddannet pædagog, ledig eller ønsker at skifte job, så kan du få hjælp til din ansøgning.

Vi tilbyder:

 • At læse din ansøgning igennem og komme med gode råd til forbedringer
 • Vejledning om dine karrieremuligheder og videreuddannelse

Kontakt

Hanne Kraul Jensen
Kasserer, faglig sekretær
Direkte: +45 35 46 58 02
Mobil: +45 20 24 21 17
Mail: midt@bupl.dk

 

Telefonisk karriererådgivning
BUPL’s karriererådgivning er et tilbud til dig som pædagog, der enten:

 • Har sagt op fra dit job?
 • Har et ønske om efter- og videreuddannelse?
 • Oplever mistrivsel i dit arbejde, så du overvejer, hvordan du bedst kommer videre i arbejdslivet?


Er du i tvivl, om du får den rigtige løn?

Få et løntjek
Nogle pædagoger får indimellem udbetalt den forkerte løn. Det kan der være mange grunde til. Det er derfor vigtigt at kontrollere, om du får den korrekte løn.

Er du pædagog og medlem af BUPL Midtsjælland, kan du altid få tjekket din løn hos din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentanten i din kommune eller i fagforeningen.

Ofte stillede spørgsmål om løn

Kontakt BUPL Midtsjælland
Telefon +45 35 46 58 10


Arbejder du inden for det forebyggende og dagbehandlende område (PFF), og har du brug for hjælp og rådgivning?

Kontakt:

PFF-sekretariat for SL Midtsjælland og BUPL Midtsjælland
Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Hanne Kraul Jensen
Direkte: +45 35 46 58 02
Mobil: +45 20 24 21 17 
Mail: midt@bupl.dk


Særlige ting du som medlem skal være opmærksom på i den nye ferielov.

Overgangsperioden fra 1. januar 2019 – 1. september 2020 skal føre os fra det gamle til det nye feriesystem, som har følgende konsekvenser for dig som medlem af BUPL:

 • Frem til den 30. april 2020 holder du forskudt ferie, som du plejer. I perioden bruger du af den ferie, du har optjent i 2018.
 • Herefter følger det, der kaldes et miniferieår fra 1. maj 2020 og frem til, at samtidighedsferie indføres 1. september 2020.
 • I miniferieåret kan du holde op til 16,64 feriedage, som du optjener i de første otte måneder af 2019, altså fra 1. januar – 31. august 2019. De 16,64 feriedage kan dog holdes i hele hovedferieperioden 1. maj 2020 frem til 30. september 2020.
 • Den ferie, du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.
 • Din særlige feriegodtgørelse vil i miniferieåret være lidt mindre, da dele af den bliver indefrosset.
 • Fra 2021 vil din særlige feriegodtgørelse blive udbetalt i 2 rater.
 • 6. ferieuge følger de nuværende regler med optjening fra 1. januar til 31. december med afholdelse året efter fra 1. maj til 31. april.

Bliver du i tvivl om de nye regler, er du velkommen til at kontakte faglige konsulenter Michell Winger eller Birgitte De La Cruz i BUPL Midtsjælland, telefon 35 46 58 10

Links:

Jeg skal på ferie