Blanketter – BUPL Midtsjælland


Valgskemaer og kørselsudgifter. Find den rigtige blanket her.


Opdateret d. 14. januar 2021
Samlet blanketoversigt

Her finder du blanketter til valg af tillidshverv, kørselsudgifter og vikarudgifter.

 

Vikarudgifter – det kommunale område

BUPL Midtsjælland yder refusion for vikarudgifter i forbindelse med uddannelse af tillidsrepræsentanter inden for det kommunale om selvejende område.

Der findes ingen blanket til dette, da det er TR’s arbejdsgiver, der indberetter beløbet til fagforeningen.

Vikarudgifter – det private område

BUPL Midtsjælland dækker i nogle tilfælde vikarudgifter i forbindelse med aktiviteter for tillidsrepræsentanter på det private område

Blanket refusion for vikarudgifter det private område


BUPL Midtsjælland refunderer i nogle tilfælde medlemmernes kørselsudgifter i forbindelse med aktiviteter i fagforeningen. Det gælder blandt andet for tillidsrepræsentanter, når de skal på kursus i BUPL, og medlemmer, der skal til samtale i A-kassen.

Tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer
Tillidsrepræsentanter kan få refunderet udgifter til kørsel i forbindelse med deltagelse i BUPL Midtsjællands kurser og temadage for TR. I de tilfælde, hvor fagforeningen dækker kørselsudgifter til TR, vil det være nævnt i kursusopslaget.

De samme regler gælder for medlemmer af bestyrelsen, den lokale lederforenings bestyrelse og seniorklubbens bestyrelse.

Blanket rejseudgifter 2021

Medlemmer der skal til samtale i A-kassen
Fagforeningen refunderer kørselsudgifterne til medlemmer af fagforeningen, der skal til samtale i A-kassen.

Blanket rejseudgifter 2021 samtale i a-kassen