Ledere i BUPL Midtsjælland - BUPL

Log ind

BUPL Midtsjælland

Ledere i BUPL Midtsjælland


Her finder du oplysninger om den lokale lederforening, ledertillidsrepræsentanter og lederrådgivning.


Opdateret d. 19. november 2020

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af Lederforeningen i BUPL. Hvis du bor/arbejder i BUPL Midtsjællands område, er du samtidig også medlem af den lokale lederforening i BUPL Midtsjælland.

Lederforeningens opgave er at varetage ledernes fagpolitiske interesser. Læs mere om BUPL Midtsjællands lederforening i denne pjece:
Lederen og BUPL – lokal lederforening


 

Valgt på den lokale lederforenings årsmøde d. 5. november 2020:

Bodil Jakobsen
Formand for LLB og repræsentant i den centrale lederbestyrelse (LB)
Leder i KUK Junior- og ungdomsklub, Slagelse Kommune

Flemming Olesen
Næstformand for LLB
Daglig pædagogisk leder i Vipperød Børnegård, Holbæk Kommune

Charlotte Jensen
LLB-medlem
Daglig pædagogisk leder i Viskinge Børnehus, Kalundborg Kommune

Charlotte Buur
LLB-medlem og repræsentant i fagforeningsbestyrelsen
Leder i Birkelunden, Slagelse Kommune

Stine Andersen
LLB-medlem
Daglig pædagogisk leder, Toftegården, Greve Kommune

 


Årsmøde i den lokale lederforening BUPL Midtsjælland 19. september 2018 – referat

Hvert andet år er der årsmøde i den lokale lederforening. Næste årsmøde vil være i 2020.

 

 


Ledertillidsrepræsentanter (LTR) kan på kollegernes vegne og i samarbejde med BUPL fremme ledernes faglige interesser over for den kommunale ledelse.

LTR’s opgaver
  • At sikre indflydelse og medbestemmelse på kommunale beslutninger, der har betydning for ledernes vilkår
  • At vejlede kolleger i forhold til spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold
  • At holde øje med ledernes arbejdsvilkår og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
  • At være bindeled mellem lederne og BUPL
  • At forhandle og/eller aftale lokal løn i samarbejde med BUPL
  • At sikre at lederne er organiseret i BUPL
Valg af LTR

Arbejder du på en institution, skole, klub eller lignende med mindst fem pædagogiske ledere på lederoverenskomst, har I ret til at vælge en LTR.

LTR-valget skal anmeldes via fagforeningen til kommunen.
Download LTR-valgskema her.

Ledertillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland

Greve Kommune:
Anders Jerger (LTR for 0-6 års-området)
Krogårdens Vuggestue, Krogårdsvej 1, 2670 Greve
Mail adj@greve.dk

Holbæk Kommune:
Flemming Olsen (LTR for 0-6 års-området)
Vipperød Børnegård, Centervænget 4, 4390 Vipperød
Mail: fvo@holb.dk
Telefon: +45 72 36 81 55

Kalundborg Kommune:
Charlotte Jensen (kommunale inst.)
Bjergsted Bakker / Viskinge Børnehus, Kirkebakken 4, 4470 Svebølle
Mail: charlotte.jensen2@kalundborg.dk
Telefon: +45 29 41 90 45

Lene Aalborg (kommunale inst. – SFO’er)
Gørlev Skole, Kalundborgvej 8, 4281 Gørlev
Mail: lene.aalborg@kalundborg.dk
Telefon +45 30 56 72 56

Lejre Kommune:
Kirsten Varming Hansen
Børnehuset Møllebjerghave, Møllebjergvej 6,8, 4330 Hvalsø
Mail: kiax@lejre.dk
Telefon: +45 30 59 76 39

Odsherred Kommune:
Troels Allerelli (SFO-området)
Sydskolen Hørve
Mail: traol@odsherred.dk

Sandy Boesen (0-6 års området)
Børnehusene i Rørvig
Mail: sanbo@odsherred.dk

Roskilde Kommune:

Ronni Mathiassen
Børnehuset Troldhøj, Lyngbakken 3, 7, 4000 Roskilde
Mail: ronnimat@roskilde.dk
Telefon: +45 46 31 49 20

Anne Ladefoged (selvejende daginstitutioner)
Lyngbakken, Lyngbakken 5, Svogerslev
Mail: annelade@roskilde.dk

Slagelse Kommune:

Anders Kaae
Børnegården i Slagelse, Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse
Mail: andka@slagelse.dk
Telefon: +45 58 52 29 79

Lene Andersen
SFO Broskolen, Birkemosevej 11, 4220 Korsør
Mail: lander@slagelse.dk

Solrød Kommune:
Ingen LTR

Sorø Kommune:
Susanne Springer
Holberghaven, Holbergsvej 21-23, 4180 Sorø
Mail: sspr@soroe.dk
Telefon: +45 57 83 46 08

 


BUPL Midtsjælland yder lederrådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst. Lederrådgivningen i BUPL Midtsjælland er din særlige indgang til fagforeningen som leder. Det er her, vi kender til de lokale forhold, og det er meget ofte fagforeningen, der er part i aftaler og forhandlinger.

Lederrådgivning

Har du brug for lederrådgivning om egne og generelle personaleforhold, kontakt:

Susanne Nielsen
Faglig konsulent, lederområdet
Telefon +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

 

Læs mere om BUPL Midtsjællands lederrådgivning i denne pjece:
Lederen og BUPL – lokal lederforening

 

Se også:

Karriererådgivning for ledere