Ledere i BUPL Midtsjælland


Her finder du oplysninger om den lokale lederforening, ledertillidsrepræsentanter og lederrådgivning.


Opdateret d. 25. februar 2019

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s Lederforening. Hvis du bor/arbejder i BUPL Midtsjællands område, er du samtidig også medlem af den lokale lederforening i BUPL Midtsjælland.

Lederforeningens opgave er at varetage ledernes fagpolitiske interesser. Læs mere om BUPL Midtsjællands lederforening i denne pjece:
Lederen og BUPL – lokal lederforening


 

Valgt på den lokale lederforenings årsmøde 19. september 2018:

Ronni Mathiassen
Formand for LLB
Daglig pædagogisk leder i Børnehuset Troldhøj, Svogerslev, Roskilde Kommune
Telefon: +45 46 31 49 20

Bodil Jakobsen
Næstformand i LLB og repræsentant i den centrale lederbestyrelse (LB)
Leder i KUK Junior- og ungdomsklub, Slagelse Kommune

Charlotte Jensen
LLB-medlem
Daglig pædagogisk leder i Viskinge Børnehus, Kalundborg Kommune

Flemming Olesen
LLB-medlem
Daglig pædagogisk leder i Vipperød Børnegård, Holbæk Kommune

Bettina Lidsmoes
LLB-medlem
Daglig pædagogisk leder i Børnehaven Troldehøj, Kalundborg Kommune

 


Årsmøde i den lokale lederforening BUPL Midtsjælland 19. september 2018 – referat

Hvert andet år er der årsmøde i den lokale lederforening. Næste årsmøde vil være i 2020.

 

 


Ledertillidsrepræsentanter (LTR) kan på kollegernes vegne og i samarbejde med BUPL fremme ledernes faglige interesser over for den kommunale ledelse.

LTR’s opgaver
  • At sikre indflydelse og medbestemmelse på kommunale beslutninger, der har betydning for ledernes vilkår
  • At vejlede kolleger i forhold til spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold
  • At holde øje med ledernes arbejdsvilkår og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
  • At være bindeled mellem lederne og BUPL
  • At forhandle og/eller aftale lokal løn i samarbejde med BUPL
  • At sikre at lederne er organiseret i BUPL
Valg af LTR

Arbejder du på en institution, skole, klub eller lignende med mindst fem pædagogiske ledere på lederoverenskomst, har I ret til at vælge en LTR.

LTR-valget skal anmeldes via fagforeningen til kommunen.
Download LTR-valgskema her.

Ledertillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland

Greve Kommune:
Anders Jerger (LTR for 0-6 års-området)
Krogårdens Vuggestue, Krogårdsvej 1, 2670 Greve
Mail adj@greve.dk

Holbæk Kommune:
Flemming Olsen (LTR for 0-6 års-området)
Vipperød Børnegård, Centervænget 4, 4390 Vipperød
Mail: fvo@holb.dk
Telefon: +45 72 36 81 55

Kalundborg Kommune:
Charlotte Jensen (kommunale inst.)
Bjergsted Bakker / Viskinge Børnehus, Kirkebakken 4, 4470 Svebølle
Mail: charlotte.jensen2@kalundborg.dk
Telefon: +45 29 41 90 45

Lene Aalborg (kommunale inst. – SFO’er)
Gørlev Skole, Kalundborgvej 8, 4281 Gørlev
Mail: lene.aalborg@kalundborg.dk
Telefon +45 30 56 72 56

Nelly Melballe Bonde (selvejende inst.)
Kalundborg Asyl Børnehave, Lundevej 1, 4470 Kalundborg
Mail: nelly.bonde@kalundborg.dk
Telefon: +45 59 51 07 57

Lejre Kommune:
Kirsten Varming Hansen
Børnehuset Møllebjerghave, Møllebjergvej 6,8, 4330 Hvalsø
Mail: kiax@lejre.dk
Telefon: +45 30 59 76 39

Rikke Fjeldsted
SFO Hvalsø Skole, Skolevej 5, 4330 Hvalsø
Mail: rifj@lejre.dk
Telefon: +45 29 20 01 64

Odsherred Kommune:
Troels Allerelli (SFO-området)
Sydskolen Hørve
Mail: traol@odsherred.dk

Sandy Boesen (0-6 års området)
Børnehusene i Rørvig
Mail: sanbo@odsherred.dk

Roskilde Kommune:
Gitte Bak Eliassen
SFO Margretheskolen, Margrethevej 7, 4000 Roskilde
Mail: gittebe@roskilde.dk
Telefon: +45 46 31 83 43

Ronni Mathiassen
Børnehuset Troldhøj, Lyngbakken 3, 7, 4000 Roskilde
Mail: ronnimat@roskilde.dk
Telefon: +45 46 31 49 20

Anne Ladefoged (selvejende daginstitutioner)
Lyngbakken, Lyngbakken 5, Svogerslev
Mail: annelade@roskilde.dk

Slagelse Kommune:
Anders Kaae
Børnegården i Slagelse, Oehlenschlægersgade 7, 4200 Slagelse
Mail: andka@slagelse.dk
Telefon: +45 58 52 29 79

Lene Andersen
SFO Broskolen, Birkemosevej 11, 4220 Korsør
Mail: lander@slagelse.dk

Solrød Kommune:
Ingen LTR

Sorø Kommune:
Susanne Springer
Holberghaven, Holbergsvej 21-23, 4180 Sorø
Mail: sspr@soroe.dk
Telefon: +45 57 83 46 08

 


BUPL Midtsjælland yder lederrådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst. Lederrådgivningen i BUPL Midtsjælland er din særlige indgang til fagforeningen som leder. Det er her, vi kender til de lokale forhold, og det er meget ofte fagforeningen, der er part i aftaler og forhandlinger.

Lederrådgivning

Har du brug for lederrådgivning om egne og generelle personaleforhold, kontakt:

Susanne Nielsen
Faglig konsulent, lederområdet
Telefon +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

 

Læs mere om BUPL Midtsjællands lederrådgivning i denne pjece:
Lederen og BUPL – lokal lederforening