Ansatte i BUPL Midtsjælland


Her finder du en oversigt over medarbejdere i BUPL Midtsjælland.


Opdateret d. 20. august 2018
Ansatte i BUPL Midtsjælland

I BUPL Midtsjælland er vi 18 medarbejdere, der med en bred vifte af faglig viden og uddannelsesmæssige baggrunde er ansat til kompetent og professionelt at varetage medlemmernes interesser.

Daglig ledelse:

Bertha Langhoff Hansen

Bertha Langhoff Hansen
Formand
Direkte: +45 35 46 57 91
Mobil: +45 29 64 04 78
Mail: blh@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Politisk ansvarlig
 • Presseansvarlig
 • Professionsansvarlig
 • Formand for FTF Region Sjælland

______________________________________________________________________

Pia Ungstrup Pedersen

Pia Ungstrup Petersen
Næstformand, faglig sekretær
Direkte: +45 35 46 57 92
Mobil: +45 24 28 74 95
Mail: pup@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Medlem af BUPL’s hovedbestyrelse
 • Professionsansvarlig
 • Politisk ansvarlig for tillidsrepræsentantområdet og BUPL Midtsjællands TR-uddannelse

______________________________________________________________________

Hanne Kraul Jensen

Hanne Kraul Jensen
Kasserer, faglig sekretær
Direkte: +45 35 46 58 02
Mobil: +45 20 24 21 17
Mail: hkj@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Kommuneansvarlig for Solrød Kommune, herunder forhandling af forhåndsaftaler for pædagoger og ledere
 • Rådgivning om løn og ansættelsesvilkår i Solrød
 • Privatområdet/Frie Grundskoler
 • Specialområdet
 • Politisk ansvarlig på PFF-området
 • Job- og karrierevejledning
 • Profession
 • Medlemskab

______________________________________________________________________

Bjarne Hansen

Bjarne Hansen
Sekretariatsleder
Direkte: +45 35 46 57 96
Mobil: +45 22 23 10 07
Mail: bha@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Ansvarlig for koordinering af bestyrelsens politiske mål og opgaver
 • Personaleadministration
 • Servicering af den politiske ledelse
 • Økonomi
 • Den lokale lederforening
 • Ledertillidsrepræsentanter

______________________________________________________________________

Ansatte (alfabetisk efter fornavn):

Bente Gorm Hansen

Bente Gorm Hansen
Sekretær og IT-superbruger
Direkte: +45 35 46 57 99
Mail: bgh@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Medlems- og institutionsregister
 • Administrator TR-portalen
 • Medlemsservicering – telefoniske og elektroniske henvendelser
 • Sekretær for ledelse og kommunekonsulenter
 • Indkøb kontorartikler

______________________________________________________________________

Birgitte De La Cruz

Birgitte De La Cruz
Faglig konsulent, personsager
Telefon: +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

Ansvarsområder:
Varetager personsager i Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Slagelse kommuner

 • Afskedigelsessager
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Tjenstlige samtaler
 • Tavshedspligt, loyalitet, underretningspligt, ansvar og ytringsfrihed
 • Pensionssager
 • Senioraftaler
 • Underviser på BUPL Midtsjællands TR-uddannelse

______________________________________________________________________

Carina Hockerup

Carina Hockerup
Faglig konsulent, personsager
Telefon: +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

Ansvarsområder sager:
Varetager sociale sager for pædagoger i alle BUPL Midtsjællands kommuner.

 • Rådgivning i forbindelse med sygdom
 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Barsel

______________________________________________________________________

Claus Clemmensen

Claus Clemmensen
Faglig konsulent, kommunesager
Direkte: +45 35 46 58 01
Mobil: +45 24 62 69 16
Mail: clc@bupl.dk

Ansvarsområder:
Kommuneansvarlig for Holbæk og Odsherred kommuner

 • Forhandling af forhåndsaftaler for pædagoger og ledere
 • Forhandling af og rådgivning om individuelle løn og ansættelsesvilkår for pædagoger og ledere
 • Kommunale budgetter, herunder normeringer og institutionsstruktur
 • Skoleområdet
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Arbejdstid
 • Underviser på BUPL Midtsjællands TR-uddannelse

______________________________________________________________________

Helle Moselund Jensen

Helle Moselund Jensen
Servicemedarbejder

Ansvarsområder:

 • Rengøring

______________________________________________________________________

Jørgen Grüner

Jørgen Grüner
Faglig konsulent, kommunesager
Telefon: +45 35 46 58 05
Mobil: +45 20 24 21 18
Mail: jgr@bupl.dk

Ansvarsområder:
Kommuneansvarlig for Roskilde og Lejre kommuner

 • Forhandling af forhåndsaftaler for pædagoger og ledere
 • Forhandling af individuelle løn og ansættelsesvilkår for pædagoger og ledere
 • Kommunale budgetter, herunder normeringer og institutionsstruktur
 • Analyser og undersøgelser vedrørende budgetter, løn og øvrige forhold for ledere og pædagoger
 • Underviser på BUPL Midtsjællands TR-uddannelse

______________________________________________________________________

Michell Regnar Winger

Michell Regnar Winger
Faglig konsulent, personsager
Telefon: +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

Ansvarsområder:
Varetager personsager i Greve, Lejre, Roskilde, Solrød og Sorø kommuner

 • Afskedigelsessager
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Tjenstlige samtaler
 • Tavshedspligt, loyalitet, underretningspligt, ansvar og ytringsfrihed
 • Pensionssager
 • Senioraftaler
 • Underviser på BUPL Midtsjællands TR-uddannelse

______________________________________________________________________

Morten Helenius Olsen

Morten Helenius Olsen
Faglig konsulent, kommunesager
Direkte: +45 35 46 58 03
Mobil: +45 29 90 44 11
Mail: mso@bupl.dk

Ansvarsområder:
Kommuneansvarlig for Kalundborg og Sorø kommuner

 • Forhandling af forhåndsaftaler for pædagoger og ledere
 • Forhandling af individuelle løn- og ansættelsesvilkår for pædagoger og ledere
 • Kommunale indflydelsesveje (MED-systemet, MED-aftaler mv.)
 • Kommunale budgetter, herunder normeringer og institutionsstruktur
 • Analyser og undersøgelser vedrørende budgetter, løn og øvrige forhold for ledere og pædagoger
 • Underviser på BUPL Midtsjællands TR-uddannelse

______________________________________________________________________

 

Rie Andersen

Rie Sommer
Sekretær, personsager
Direkte: +45 35 46 57 97
Mail: ria@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Sekretær for personsagskonsulenterne
 • Barselsspørgsmål og -rådgivning
 • Arbejdsskadesager
 • Telefonisk medlemsrådgivning 

______________________________________________________________________

Sally Brusing

Sally Brusing
Servicemedarbejder
Telefon: +45 35 46 58 10
Mail: sbr@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • Personalekantine
 • Kursusforplejning
 • Rengøring
 • Indkøb 

______________________________________________________________________

Sara Nissen

Sara Nissen
Faglig konsulent, kommunesager
Direkte: +45 35 46 58 06
Mobil: +45 20 24 21 22
Mail: sni@bupl.dk

Ansvarsområder:
Kommuneansvarlig for Greve og Slagelse kommuner

 • Forhandling af forhåndsaftaler for pædagoger og ledere
 • Forhandling af og rådgivning om individuelle løn- og ansættelsesvilkår for pædagoger og ledere
 • Arbejdsmiljø 
 • Underviser på BUPL Midtsjællands TR-uddannelse
 • Kommunale budgetter, herunder normeringer og institutionsstruktur

______________________________________________________________________

Susanne Nielsen

Susanne Nielsen
Faglig konsulent, lederområdet
Telefon +45 35 46 58 10
Mail: midt@bupl.dk

Ansvarsområder:
Varetager personsager for lederne og yder lederrådgivning med særlig fokus på:

 • Afskedigelsessager
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Sygdom
 • Pensionssager
 • Senioraftaler
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Tavshedspligt, loyalitet, underretningspligt, ansvar og ytringsfrihed
 • Arbejdsmiljø
 • Personaleansvar

______________________________________________________________________

Susie Andersen

Susie Møller
Sekretær, webredaktør
Direkte: +45 35 46 57 98
Mail: sum@bupl.dk

Ansvarsområder:

 • BUPL Midtsjællands hjemmeside og nyhedsbreve
 • Kursusadministration
 • Arrangementskalender
 • Godkendelse af tillidshverv
 • Seniorklubben
 • Medlemsservicering – telefoniske henvendelser

______________________________________________________________________