Kollektiv aftale for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (pr. 27.02.13)


Kollektiv aftale for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (pr. 27.02.13)