Forhåndsaftale for pædagoger i basisstillinger, souschefer og stedfortrædere på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2019


Forhåndsaftale for pædagoger i basisstillinger, souschefer og stedfortrædere på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2019