Aftale om honorering for støttepædagoger, der varetager opgaver på flere end to tjenestesteder (pr. 06.06.11)


Aftale om honorering for støttepædagoger, der varetager opgaver på flere end to tjenestesteder (pr. 06.06.11)