Aflønning af pædagoger, der varetager opgaver målrettet børn med særlige behov i inklusionscentre eller skoleområdet i øvrigt (pr. 01.08.14)


Aflønning af pædagoger, der varetager opgaver målrettet børn med særlige behov i inklusionscentre eller skoleområdet i øvrigt (pr. 01.08.14)