Forhåndsaftale for pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (seneste redigeret 2019)


Forhåndsaftale for pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (seneste redigeret 2019)