Forhåndsaftale for pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (pr. 01.04.17)


Forhåndsaftale for pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (pr. 01.04.17)