Forhåndsaftale for pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (pr. 01.06.13)


Forhåndsaftale for pædagoger, stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. (pr. 01.06.13)