Referat fra drøftelse om udmøntningsprincipperne i forhåndsaftalen


Referat fra drøftelse om udmøntningsprincipperne i forhåndsaftalen