Forhåndsaftale for ressourcepædagoger, familiebehandlere, ungekonsulenter og SSP-konsulenter ansat i Børnekonsulentcenteret (pr. 01.01.14)


Forhåndsaftale for ressourcepædagoger, familiebehandlere, ungekonsulenter og SSP-konsulenter ansat i Børnekonsulentcenteret (pr. 01.01.14)