Bilag til planlægningsgrundlag for arbejdstid for pædagoger ansat i skole/sfo samt for pædagoger ansat i særlige undervisningstilbud i folkeskolen


Bilag til planlægningsgrundlag for arbejdstid for pædagoger ansat i skole/sfo samt for pædagoger ansat i særlige undervisningstilbud i folkeskolen