Coronavirus – BUPL Midtsjællands forholdsregler


Orientering om BUPL Midtsjællands håndtering af coronavirus.


Opdateret d. 23. april 2020

Smitten fra Coronavirus udvikler sig i øjeblikket fra time til time. Sundhedsmyndighederne forudser, at der kan komme kapacitetsudfordringer på sygehusene, som i særlig grad vil ramme de svageste i samfundet. Alles adfærd er derfor afgørende. Vi, der er ressourcestærke, kan bidrage til at inddæmme og afbøde konsekvenserne af smitten, så vi undgår et unødigt stort pres på sundhedsvæsenet.

For at understøtte intentionen fra myndighederne, har Daglig Politisk Ledelse besluttet at anlægge et stærkt forsigtighedsprincip – fra dags dato og indtil videre. Forsigtighedsprincippet gælder BUPL Midtsjælland og omfatter følgende tiltag:

Rejser

 1. Alle medarbejdere, der har været ude at rejse, sættes i 14 dages karantæne derhjemme – uanset destinationslandet. Det indebærer, at:
  1. Medarbejdere, der rejser til et land, hvor myndighederne enten fraråder alle rejser eller fraråder alle ikke-nødvendige rejser (dvs. røde og orange zoner) skal selv betale deres 14 dages karantæne
  2. Medarbejdere, der har rejst til lande i gul zone, kan efter en konkret vurdering blive sat i 14 dages karantæne betalt af arbejdsgiver. Der arbejdes hjemmefra i det omfang, det er muligt

Arrangementer

 1. På forbundsplan og i BUPL Midtsjælland aflyses alle BUPL-arrangementer frem til påske
 2. BUPL Midtsjællands valgte og ansatte skal ikke anvende kollektiv trafik i tjenstlig embede. Det vil sige, har man ikke mulighed for anden transport, så deltager man ikke.
 3. Der skal tages konkret stilling til eventuel deltagelse i hvert enkelt tilfælde, hvad angår møder og lingende arrangeret af andre end BUPL Midtsjælland
 4. Det anbefales, at vi følger de enkelte kommuners forsigtighedsprincipper

BUPL Midtsjælland – Nykobbelvej i Slagelse

 • Fra torsdag den 12. marts portionsanrettes maden i kantinen
 • Man kan ikke tage mad/madpakker med
 • Der bliver fortsat serveret frugt – husk håndhygiejne også i denne sammenhæng
 • Anvend glas og kopper med omtanke
 • Der skal anvendes desinficerende servietter eller afspritning af hænder før og efter brug af kopirum og køkken
 • Ud fra et forsigtighedsprincip betragtes forkølelse som sygdom, dvs. forkølede medarbejdere skal arbejde hjemme i det omfang, det er muligt. Der tages konkret stilling til, hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet
 • Der tages konkret stilling til adgang til fagforeningskontoret på Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse for eksterne leverandører, håndværkere og gæster
 • Rengøringen intensiveres med særligt fokus på dørhåndtag, gelænder, toiletter

 

BUPL Midtsjælland følger udviklingen dag for dag, og der kan løbende komme opdateringer.

Berørte medlemmer, der er tilmeldt et arrangement, får direkte besked om konkrete aflysninger.

 

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland