Generalforsamling BUPL Hovedstaden


Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.


Opdateret d. 04. juni 2019

Generalforsamlingen 2018 er afholdt. Her finder du materialer og referat:

Kongresmateriale

På generalforsamlingen blev materialet til kongressen behandlet. Kongressen finder sted den 29. og 30. november 2018. Herunder finder du kongresmaterialet:

  1. Hovedbestyrelsens kongresberetning 2016-2018 www.bupl.dk/kongres2018
  2. Professionsstrategien
  3. Oplæg til præsentation og drøftelse af professionsstrategien
  4. Lovændringsforslag
  5. Kongresbudget 2019 2020
  6. Målsætninger for BUPL’s økonomi og ressourcer kongres 2018
Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du kontakte Mia Skou Jørgensen på msk@bupl.dk.