Generalforsamling BUPL Hovedstaden


Kom til BUPL Hovedstadens årlige generalforsamling.


Opdateret d. 18. september 2018

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle anliggender, der alene vedrører fagforeningens forhold.

Generalforsamling 2018

Kom til generalforsamling i BUPL Hovedstaden torsdag d. 4. oktober 2018 fra 18.00-22.00. Middag fra kl. 17.00-18.00. Tilmeld dig her.

Materialerne offentliggøres løbende.

Materiale
Kongresmateriale

På generalforsamlingen skal vi behandle materialet til kongressen. Kongressen finder sted den 29. og 30. november 2018.

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen og senest onsdag d. 26. september kl. 12.00. Du kan sende indkomne forslag til Mia Skou Jørgensen på msk@bupl.dk

Spørgsmål?

Mia Skou Jørgensen
Email: msk@bupl.dk
Telefon: 3546 5750.