BUPL Hovedstadens bestyrelse


Bestyrelsen i BUPL Hovedstaden består af 22 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.


Opdateret d. 03. juni 2020

Henriette Brockdorff
Formand
Telefon: 35 46 57 60 / 28 26 48 08
Email: hvb@bupl.dk

 

 

 

Mia Skou Jørgensen
Næstformand, HB-medlem
Telefon: 35 46 57 62 / 61 62 10 67
Email: msk@buol.dk

 

 

 

Nina Hemmingsen
Kasserer, faglig sekretær
Telefon: 35 46 57 58 / 23 32 32 78
Email: nhe@bupl.dk

 

 

 

Jan Poulsen
Faglig sekretær
Telefon: 35 46 57 63 / 25 15 11 61
Email: jps@bupl.dk

 

 

 

Bo Morthen Petersen
Faglig sekretær
Telefon: 35 46 57 68
Email: bmr@bupl.dk

 

 

 

Erik Hausle Steppat
Fællestillidsrepræsentant i København, HB-suppleant
Telefon: 35 46 57 65 / 25 72 67 41
Email: ers@bupl.dk

 

 

 

Anette Mai Larsen
Fællestillidsrepræsentant København, medlem af Hoved-MED
Telefon: 35 46 57 64 / 41 39 37 29
Email: anl@bupl.dk

 

 

 

Anne Dencker Hansen
Smørhullet

 

 

 

 

Astri Budtz

 

 

 

 

Bjarne Kofoed
Børnegården, HB-medlem

 

 

 

 

Durita Krossteig í Dali
Fællesstillidsrepræsentant Frederiksberg
Email: dui@bupl.dk

 

 

 

Helene Thordsen
Damhuset’

 

 

 

 

Anette Block-Frederiksen

 

 

 

 

Kim Them Simonsen
Børneambassaden

 

 

 

 

Klaus Lynghøft Nielsen
Fritidsklubben Munkebjergvej / Klub Tårnby

 

 

 

 

Lenni Meyer Jensen
Skolefritidsordning Drivhuset

 

 

 

 

Rikke Gaard
Børnehuset Planeten

 

 

 

 

Søren Peter Dyhrberg

 

 

 

 

Mark Ølting Jensen
Rosenborg Frihavns Børnehave

 

 

 

 

Tue Jørgensen
Thomas P. Hejles Ungdomshus

 

 

 

 

Ulla Mathiesen
Katrineskolens Fritidshjem

 

 

 

 

Walter Zeballos
Børnegården

 

 

 

 

Thomas Sahl Kellberg