BUPL Hovedstadens bestyrelse


Bestyrelsen i BUPL Hovedstaden består af 20 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.


Opdateret d. 20. januar 2021

Henriette Brockdorff
Formand
Telefon: 35 46 57 60 / 28 26 48 08
Email: hvb@bupl.dk

 

 

 

Mia Skou Jørgensen
Næstformand, HB-medlem
Telefon: 35 46 57 62 / 61 62 10 67
Email: msk@buol.dk

 

 

 

Nina Hemmingsen
Kasserer, faglig sekretær
Telefon: 35 46 57 58 / 23 32 32 78
Email: nhe@bupl.dk

 

 

 

Jan Poulsen
Faglig sekretær
Telefon: 35 46 57 63 / 25 15 11 61
Email: jps@bupl.dk

 

 

 

Bo Morthen Petersen
Faglig sekretær
Telefon: 35 46 57 68
Email: bmr@bupl.dk

 

 

 

Erik Hausle Steppat
Fællestillidsrepræsentant i København, HB-suppleant
Telefon: 35 46 57 65 / 25 72 67 41
Email: ers@bupl.dk

 

 

 

Anette Mai Larsen
Fællestillidsrepræsentant København, medlem af Hoved-MED
Telefon: 35 46 57 64 / 41 39 37 29
Email: anl@bupl.dk

 

 

 

Astri Budtz

 

 

 

 

Bjarne Kofoed
Børnegården, HB-medlem

 

 

 

 

Durita Krossteig í Dali
Fællesstillidsrepræsentant Frederiksberg
Email: dui@bupl.dk

 

 

 

Helene Thordsen
Damhuset’

 

 

 

 

Klaus Lynghøft Nielsen
Fritidsklubben Munkebjergvej / Klub Tårnby

 

 

 

 

Rikke Gaard
Børnehuset Planeten

 

 

 

 

Mark Ølting Jensen
Rosenborg Frihavns Børnehave

 

 

 

 

Tue Jørgensen
Thomas P. Hejles Ungdomshus

 

 

 

 

Ulla Mathiesen
Katrineskolens Fritidshjem

 

 

 

 

Walter Zeballos
Børnegården

 

 

 

Anja Hansen
Rosenhaven

 

 

 

 

Anja Lieske
Skt. Petri Skole SFO

 

 

 

 

Birgit Hansen
Børnehuset Gemmet

 

 

 

 

Jane Lyng Sølbeck
Vuggestuen Skottegården

 

 

 

 

Pernille Krag Larsen (suppleant)
Damhuset

 

 

 

 

Anette Block-Frederiksen
Kritisk revisor

 

 

 

 

Anne Mette Gissel
Kritisk revisor

 

 

 

 

Stine Aksnes
Suppleant, kritisk revisor