OK18 BUPL Hovedstaden


Der er indgået forlig om OK18.


Opdateret d. 20. august 2018

Nu udestår udmøntningen af 0,35 procent til vores område, som skal på plads frem til 11. maj 2018. Vi afholder medlemsmøde, når vi har den samlede tekst, og vores område er forhandlet helt færdigt. Herefter sendes det samlede forlig til urafstemning hos jer medlemmer. I får nærmere besked om urafstemningen. Resultatet af urafstemningen offentliggøres 6. juni.