Hvad er nyt i den nye arbejdstidsaftale for København? (PDF)


Hvad er nyt i den nye arbejdstidsaftale for København? (PDF)