Forhåndsaftale om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger, klubpædagoger og ikke-uddannede klubmedarbejdere 2016-18 (PDF)


Forhåndsaftale om lønfastsættelse af pædagoger, støttepædagoger, klubpædagoger og ikke-uddannede klubmedarbejdere 2016-18 (PDF)