Frederiksberg Kommune – lønaftaler, arbejdstidsaftale og lukkedage


Lønaftaler, arbejdstidsaftale og lukkedage for Frederiksberg Kommune.


Opdateret d. 08. december 2020

Aftale om lønfastsættelse for pædagoger, skolepædagoger, klubpædagoger og støttepædagoger samt ikke uddannede klubpædagoger mellem Frederiksberg Kommune, Børne- og Ungeområdet og BUPL Hovedstaden

Forhåndsaftalen forhandles i øjeblikket. Har du spørgsmål til forhåndsaftalen for Frederiksberg, så kontakt fagforeningen.

Forhåndsaftale for souschefer og afdelingsledere på Frederiksberg (PDF)

Forhåndsaftale for ledere Frederiksberg (PDF)Lokalt aftalte fridage: grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag

 • Juleaftensdag 24. dec. 2020
  I 2020 falder Juleaftensdag på en torsdag.
  Fridag med løn til alle.
  Der udmøntes et weekendtillæg pr. påbegyndte halve time, for tjeneste efter kl. 6.00 på Juleaftensdag.
 • Nytårsaftensdag 31. dec. 2020
  I 2019 falder Nytårsaftensdag på en torsdag.
  Fridag med løn til alle.
  Der udmøntes et weekendtillæg pr. påbegyndte halve time, for tjeneste efter kl. 6.00 på Nytårsaftensdag.
 • Grundlovsdag 5. juni 2021
  I 2021 falder Grundlovsdag på en lørdag.
  En halv fridag med løn på 0-6 års området
  En hel fridag med løn på SFO- og klubområdet
  Der udmøntes et weekendtillæg pr. påbegyndte halve time for tjeneste efter kl. 6.00 på Grundlovsdag.

Notat Dagtilbud Frederiksberg fridage med løn (PDF)

Notat Retningslinjer for ferielukket i SFO og klub Frederiksberg (PDF)

Notat Retningslinier for tildeling af tjenestefrihed Frederiksberg (PDF)