Frederiksberg Kommune – lønaftaler, arbejdstidsaftale og lukkedage


Lønaftaler, arbejdstidsaftale og lukkedage for Frederiksberg Kommune.


Opdateret d. 20. december 2018

Aftale om lønfastsættelse for pædagoger, skolepædagoger, klubpædagoger og støttepædagoger samt ikke uddannede klubpædagoger mellem Frederiksberg Kommune, Børne- og Ungeområdet og BUPL HovedstadenLokalt aftalte fridage: grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag

 • Juleaftensdag 24. dec. 2018
  I 2018 falder Juleaftensdag på en mandag.
  Fridag med løn til alle.
  Der udmøntes et weekendtillæg pr. påbegyndte halve time, for tjeneste efter kl. 6.00 på Juleaftensdag.
 • Nytårsaftensdag 31. dec. 2018
  I 2018 falder Nytårsaftensdag på en mandag.
  Fridag med løn til alle.
  Der udmøntes et weekendtillæg pr. påbegyndte halve time, for tjeneste efter kl. 6.00 på Nytårsaftensdag.
 • Grundlovsdag 5. juni 2019
  I 2019 falder Grundlovsdag på en onsdag.
  En halv fridag med løn på 0-6 års området
  En hel fridag med løn på SFO- og klubområdet
  Der udmøntes et weekendtillæg pr. påbegyndte halve time for tjeneste efter kl. 6.00 på Grundlovsdag.

Notat Dagtilbud Frederiksberg fridage med løn (PDF)

Notat Retningslinjer for ferielukket i SFO og klub Frederiksberg (PDF)

Notat Retningslinier for tildeling af tjenestefrihed Frederiksberg (PDF)