Politisk valgte og ansatte


Kontakt BUPL Hovedstadens poltisk valgte, fællestillidsrepræsentanter og ansatte.


Opdateret d. 30. september 2021

Henriette Brockdorff
Formand
Direkte: 3546 5760
Mobil: 2826 4808
Email: hvb@bupl.dk

Ansvarsområder: Lederforhold, arbejdsmiljø, souschefer og afdelingsledere. Kommuneansvarlig for København.

 

Mia Skou Jørgensen 
Næstformand
Direkte: 3546 5762
Mobil: 6162 1067
Email: msk@bupl.dk

Ansvarsområder: Pædagoguddannelsen, arbejdsmiljø, medlemshvervning og fastholdelse, specialområdet. Medlem af HB. Kommuneansvarlig for Frederiksberg.

 

Nina Hemmingsen
Kasserer og faglig sekretær
Direkte: 3546 5758
Mobil: 2332 3278
Email: nhe@bupl.dk

Ansvarsområder: Løn og overenskomst, små medlemsgrupper, tillidsrepræsentanter, fritidshjem, SFO, personale og profession

 

Jan Poulsen
Faglig sekretær
Direkte: 3546 5763
Mobil: 2515 1161
Email: jps@bupl.dk

Ansvarsområder: Løn og overenskomst, TR, souschef og afdelingsledere. Kommuneansvarlig for Dragør og Tårnby.

 

Bo Morthen Petersen
Faglig sekretær
Direkte: 3546 5768
Email: bmr@bupl.dk

Ansvarsområder: Løn og overenskomst, professionsstrategi, fritidshjem, klubber, folkeskolereform, TR, TR-uddannelse, private institutioner

 

 


Annette Mai Larsen
Fællestillidsrepræsentant, København
3546 5764 | 4139 3729 | anl@bupl.dk

TR, medlem af Hoved-MED.

 

 

Flussi / Erik Hausle Steppat
Fællestillidsrepræsentant, København
3546 5765 | 2572 6741 | ers@bupl.dk

BUPL’s budgetteam i BUF, hovedbestyrelsesmedlem.

 

 

Durita i Krossteig Dali
Fællestillidsrepræsentant, Frederiksberg
3546 5753 | 2251 8139 | dui@bupl.dk

Bestyrelsesmedlem, medlem af område-MED

 

 

Klaus Lynghøft Nielsen
Fællestillidsrepræsentant, Tårnby
3546 5772 | 6195 9951 | kln@bupl.dk

Bestyrelsesmedlem


Personsagsbehandlere

Klaus Liebing
Cand.mag. i samfundsfag og MPP
3546 5750 | kli@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Afskedigelses- og bortvisningssager, samarbejdssager, ansættelse, arbejdstidsregler, ferie og barsel

 

 

Helle Schøtt
Socialrådgiver
3546 5750 | hsc@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Sygdomssager, etablering af fleksjob/skånejob, revalideringssager, pensionssager

 

Helle Bjerregaard
3546 5750 | hlbg@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Afskedigelses- og bortvisningssager, samarbejdssager, ansættelse, arbejdstidsregler, ferie og barsel

 

 

Jorge Saldern Bombaci
3546 5750 | jpb@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Arbejde med lønspørgsmål, løn indplacering og forhandling af decentral løn

 

 

 

Faglige konsulenter

Dan Lange
Lederrådgiver
3546 5766 | dal@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Budgetter, styringsforhold, KTO-aftaler, ledelsesudvikling

 

 

Nynne Beuse
Cand.jur.
3546 5750 | nyb@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Lederrådgivning med særlig fokus på personalejuridiske problemstillinger

 

 

Linea Sanderbo (Barsel)
Journalist og cand.comm.
3546 5767 | 4139 3713 | lsa@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Kommunikation, kampagner, presse, web, intern organisering

 

 

Elise Winther Jensen
cand.mag. i retorik
3546 5770 | 2558 9390 | ewje@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Kommunikation, kampagner, presse, web, intern organisering

 

 

Morten Petersen
Cand.pæd.
35465782 | mop@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Profession og arbejdsmiljø

 

 

Mia Mone Johansen (Barsel)
Cand.soc.
35465759 | moj@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Analyser, budgetter

 

 

Administrativt personale

Kirsten Mulvad
Telefon: 3546 5751. Mail: kmu@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Regnskab og administration

 

 

Mie Rix
Telefon: 3546 5750 | mrx@bupl.dk

Særlige arbejdsområder:
Reception