Institutionsoplæg


Har din institution brug for inspiration eller et oplæg til debat? BUPL Hovedstaden tilbyder at komme ud med oplæg om aktuelle emner og lægge op til debat og refleksion. Det kan være til et personalemøde eller en pædagogisk dag i institutionen. I samarbejde med din institution skræddersyr vi oplægget, så det passer til jeres behov og situation. Der er også mulighed for temaer, som I selv ønsker. Er dig og din institution interesseret? Ring og hør mere hos professionsansvarlig Morten Petersen, telefon: 3546 5782.


Opdateret d. 17. februar 2020

Hvad betyder det at med-uddanne og være læringsarena for de studerende, der er i praktik i institutionen? Hvordan tager institutionen imod de studerende? Har institutionen en politik for at være med til at uddanne de studerende? Hvilket ansvar har lederen? Og hvilket ansvar har personalegruppen? Der er mange overvejelser, når institutionen skal modtage en studerende i praktik.

For mange af de pædagogstuderende er det første gang, de møder praksis. Derfor er det vigtigt, at institutionerne og pædagogerne tager større del i dannelsen af fremtidens pædagoger. Målet er at få bedre praktikker til gavn for både institutionen og den studerende.

Oplægget vil understøtte og facilitere en debat om praktikken. Det vil styrke og skærpe fokus på uddannelse af jeres kommende kolleger, og på hvordan praktikken bliver til et fælles ansvar for alle medarbejdere.

Er dig og din institution interesseret? Ring til professionsansvarlig Morten Petersen, telefon: 3546 5782


Hvordan kan vi bruge vores forskellige pædagogiske overvejelser og måske ligefrem uenigheder til at udvikle praksis? Skal man som kollega blande sig i en konflikt mellem en gruppe børn? Skal vi stå tæt på eller langt fra, når vi arbejder med inklusion? Hvornår griber vi ind og på hvilken måde?

Uenighed kalder på debat og refleksion over praksis. Da alle børn og situationer i daglig praksis er forskellige, må vi bruge vores faglige dømmekraft bedst muligt. I god pædagogik er der ikke kun én korrekt løsning. Vi må vurdere den bedste mulige indsats i den givne situation. Og det vil formentlig være forskellige løsninger, vi som pædagoger kommer frem til.

Oplægget handler om faglige uenigheder, og hvordan de kan bruges til udvikling af pædagogisk praksis. Oplægget benytter ’vignet-metoden’ og fiktive eksempler. På den måde kan vi i samarbejde med personalegruppen på personaledagen diskutere en række pædagogiske dilemmaer og belyse forskellige pædagogiske overvejelser.

Er dig og din institution interesseret? Ring til professionsansvarlig Morten Petersen, telefon: 3546 5782


Personalet i institutionerne er udsat for mange smittefaktorer som følge af den tætte kontakt med børn på relativt få kvadratmeter. Samtidigt kan arbejdsvilkår og dårlige normeringer stresse og påvirke det psykiske helbred således, at sygemelding er nødvendig.

Men hvad gør vi ved det? Vi skal blandt andet være bedre til tale om det legitime i en sygemelding. Vi skal blive bedre til at forebygge og forbedre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Oplægget vil tage fat på sygefravær, og hvordan man kan arbejde med en fælles tilgang. Oplægget lægger op til en generel debat om, hvad sygefravær er, og hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på det. Da det gerne skulle være en tryg og udviklende proces for alle deltagere, tager vi ikke konkrete lokale sygefraværsproblematikker op, men tager et helikopterperspektiv på sygefravær som fænomen.

Er dig og din institution interesseret? Ring til professionsansvarlig Morten Petersen, telefon: 3546 5782


Spørgsmålet om hvem er eller hvad, pædagogerne arbejder for, er og har været til uafbrudt diskussion, siden de første pædagogiske institutioner og pædagoguddannelsen blev grundlagt. For er det ’Barnet, børnene, forældrene, institutionen, nutiden, fremtiden, kommunen, økonomien, Danmark, eller lønnen, som pædagogerne skal orientere sig mod, og hvilke etiske dilemmaer følger ?

Dialog om etik i pædagogisk praksis
Måske skal I planlægge en pædagogisk temadag. Eller I har aftalt, at I skal tage en pædagogisk diskussion på personalemødet. Vi tilbyder at sætte rammerne for en aften eller et mødeforløb, hvor I som personale diskuterer og reflekterer over pædagogik og pædagogisk praksis, set i et etisk perspektiv.

Som udgangspunkt er det jeres, eller institutionens pædagogiske værdier og den praktiske oversættelse i hverdagen, som er i fokus. Det handler om jeres tanker, jeres rammer og jeres pædagogik.

Vores udgangspunkt er, at pædagogik er det komplekse arbejde, som foregår, både der hvor vi handler, men også der hvor vi tænker og reflekterer. Det er i nuet, og kan og skal ikke genskabes. Derfor er pædagogik og pædagogisk arbejde udfordrende, og derfor er det vigtig at reflektere det etisk.

Vi er:

Morten Petersen, professionsansvarlig, BUPL Hovedstaden

Bo Morthen Petersen, faglig sekretær, BUPL Hovedstaden

Er dig og din institution interesseret? Ring til professionsansvarlig Morten Petersen, telefon: 3546 5782