Rådgivning af alle medlemmer (Hovedstaden)


BUPL Hovedstaden rådgiver dig, hvis du for eksempel har spørgsmål om din løn, ansættelse eller pension. Det kan også være, at du er blevet afskediget, har problemer på din arbejdsplads, eller du er blevet syg og er sygemeldt i en periode fra dit arbejde. Kontakt BUPL Hovedstaden på 35 46 57 50, vi er klar til at hjælpe dig.


Opdateret d. 20. august 2018

Fagforeningen bistår og vejleder dig på følgende områder:

 • Løn og pensionsbidrag
 • Arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Tavshedspligt, ytringsfrihed, underretningspligt
 • Tjenstlig samtale
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Afskedigelse
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
 • Ferie og feriepenge
 • Graviditet, barsel, adoption, forældreorlov
 • Sygdom – hvis du er syg
 • Sygdom i familien
 • Pension og efterløn
 • Jobsøgning

Kontakt BUPL Hovedstaden på: 35 46 57 50