For tillidsvalgte på Fyn


Der er fire tillidshverv i fagforeningen. De forskellige hverv skal være med til at sikre BUPL Fyns medlemmer bedre arbejdsforhold, arbejdsmiljøforhold og demokratisk medindflydelse.

De fire tillidshverv er tillidsrepræsentanter (TR), fællestillidsrepræsentanter (FTR), ledertillidsrepræsentanter (LTR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).


 

 

Assens
Lise Ravn Jeppesen
lrj@bupl.dk
61 20 67 31

Faaborg-Midtfyn
Henriette Drevsfeldt
hdr@bupl.dk
41393732

Kerteminde
Jette T. Frandsen
jfa@bupl.dk
61 20 65 59

Langeland
Helle Bjørn Hestbæk Langeland
hbhe@bupl.dk
26 35 62 98  (midlertidigt nummer)

Middelfart
Eva Charles Jensen
ecj@bupl.dk
61 20 65 57

Nordfyn
Thomas Juncker Eriksen
tue@bupl.dk

Nyborg
Janne Scheldon Lausten
jcl@bupl.dk
41 72 39 20

Odense
Skolepædagogerne
Henrik Brandt Rasmussen
hba@bupl.dk
26 66 16 10

Daginstitutionerne (0-6 år)
Heidi Lykke Schultz
hls@bupl.dk
22 96 14 04

Klubberne
Thomas Alslev Jensen
taj@bupl.dk 
40 16 82 58

PFF-området
Stine Wittrup
swit@odense.dk
29 40 10 76

FTR for læringsmiljøpædagogerne
Alice Frederiksen
alfr@bupl.dk
41 72 39 06

Svendborg
Alice Frederiksen
alfr@bupl.dk
41 72 39 06

Ærø
Gitte Terkelsen
gte@bupl.dk
61 20 65 58 

Se BUPL Fyns pjece om det daglige arbejdsmiljø

Giv BUPL Fyn besked om valg af AMR og FAMR

Det er vigtigt, at alle institutioner oplyser os om valg og genvalg af AMR og FAMR. Kun på den måde kan vi sikre, at den pågældende er under reglerne for beskyttelse af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi skal informeres, selvom vedkommende ikke er medlem af BUPL. I kan give os informationerne ved at indsende det elektroniske valgskema.

 

 

 


Kære tillidsrepræsentant

Tillykke med valget/genvalget som tillidsrepræsentant i BUPL Fyn. Dit engagement og din indsats er helt central. For kun med velfungerende tillidsrepræsentanter, kan BUPL udføre den vigtige opgave med at varetage pædagogernes interesser.

Som TR er der mange forhold, du skal sætte dig ind i ved siden af dit pædagogiske arbejde. Det stiller større krav til dig. Men du er ikke alene. Din fællestillidsrepræsentant og BUPL-kontoret står klar til at hjælpe dig.

Nedenfor har vi samlet alt den information, du får brug for som TR. Jeg ønsker dig held og lykke i arbejdet med at forbedre arbejdsvilkårene for vores medlemmer, for børn og for unge.

Med venlig hilsen

Rikke Hunsdahl, formand i BUPL Fyn.

Værktøjer til dit TR-hverv i BUPL Fyn
TR Politik
TR værktøjskasse
Sammen er vi stærkere i BUPL – folder fra TR til medlemmer
Bupl Fyns lønpolitik
BUPL – Så mange gode grunde
Overenskomsten
Tjenstlige samtaler
Se hvem der er medlem i din institution
Ret medlemsoplysninger
Sådan logger du på MIn Side på bupl.dk
Den kommuneansvarlige konsulent på kontoret og den kommuneansvarlige FTR
BUPLs professionsstrategi
Børnepolitikken 2020
Lønberegner
Det mener BUPL
Viden og inspiration

Information til dig, der er TR på 0-6-års-området
Ret til en god start
Pædagoger og institutioner til de mindste – derfor
Politiske mål for BUPLs arbejde på 0-6-års-området

Information til dig, der er TR på skoleområdet
Profil af en skolepædagog (Odense Kommune)
Pædagoger i skolen –  eksempler fra praksis
Pædagoger i skolen –  derfor
Pædagoger på skoler for børn med særlige behov og i specialklasser
Skolepædagoger får børn til at vokse

Information til dig, der er TR på det private område
Overenskomst privat område

Funktionsbeskrivelse

Hvis du er TR for medlemmer ansat på fysisk adskilte arbejdssteder fx institutioner med flere børnehuse eller institutioner med udflyttergrupper, anbefaler BUPL Fyn, at du som TR udarbejder en funktionsbeskrivelse kort efter valget.

Hvis du er tillidsrepræsentant i en mindre institution, må du selv vurdere (evt. sammen med FTR), om du skal prioritere at skrive en funktionsbeskrivelse. Du kan under alle omstændigheder hente inspiration i materialet herunder.

Formål med funktionsbeskrivelse

Vejledning til funktionsbeskrivelse

Interviewguide til funktionsbeskrivelse

Skabelon til funktionsbeskrivelse

Læs mere om TR-rollen her.

TR som bisidder

BUPL Fyns pjece Tjenstlige Samtaler giver gode råd omkring bisidderrollen.

Ledige i job med løntilskud

Vejledning til tillidsrepræsentanter om ledige i job med løntilskud.

Pauser
Regler, ret og rimelighed

 

 

 


Målgruppen for BUPL Fyns grundkursus for tillidsrepræsentanter er nyvalgte tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der ikke tidligere har deltaget i TR-grundkursus.

Grundkurset udbydes en gang om året som et samlet forløb.

TR Grundkursus 2022

Modul 1 afholdes torsdag d. 27. januar i BUPL Fyns lokaler.

Modul 2 afholdes onsdag d. 2. og torsdag d. 3. marts i Mødecenter Odense.

Modul 3 afholdes onsdag d. 27. og torsdag d. 28. april i Mødecenter Odense.

Grundkurset består af følgende tre moduler:

Modul 1

Vi gennemgår, hvad vil det sige at være TR i BUPL, hvor den pædagogiske profession er omdrejningspunkt for din TR rolle, opgaver og handlinger. Du får viden om, hvordan du kan trænge igennem med dine budskaber til medlemmer og leder.

Vi gennemgår ”den danske model”, ledelsesretten og TR regelsættet. Vi arbejder med forventningsafstemning mellem dig og din leder. Endelig får du mulighed for at få et klarere billede af din rolle som TR.

Modul 2

En stor del af indholdet i dette modul vil give dig dybere indsigt og viden om overenskomsten. Hvad består den egentlig af? Hvordan bliver den til? Hvad er din TR opgave? Kurset omhandler også om løn og løndannelse. Du skal lære at forhandle og lave aftaler. Vi arbejder med cases, oplæg, forhandlingsøvelser mm.

Modul 3

Her går vi tæt på dine opgaver ved ansættelse og afskedigelse samt din opgave som medlemmers bisidder i forbindelse med tjenestelige samtaler. Vi gennemgår dine opgaver omkring medlemmers sygdom og fastholdelse.

Vi fokuserer på, hvordan du kan samle hele paletten af opgaver som TR i den pædagogiske profession, så du være synlig og tydelig og kunne begrunde, argumentere og forhandle ud fra din viden og holdninger i det pædagogiske fag.

 

Vilkår for deltagelse

BUPL Fyn sender invitation til målgruppen via e-mail.

Når du deltager i grundkurset, får du fuld løn fra din institution. BUPL betaler lønrefusionen, der kan søges ved hjælp af kommunernes skema ‘Indberetning om tjenestefrihed til tillidsrepræsentanter’.

Personer, der bor udenfor Odense Kommune, får dækket transportudgifter.

Har du praktiske spørgsmål, kan du henvende dig til Liselotte Malig Pedersen på lpe@bupl.dk

Har du spørgsmål om kursets indhold, kan du henvende dig til Rikke Finseth på rfi@bupl.dk

 


Inden valg af en tillidsrepræsentant er det en god ide at tale om gensidige forventninger til den opgave og rolle, en kommende TR skal indtage.

BUPL Fyn anbefaler, at I for det første læser TR Politikken og dernæst vælger jeres TR ud fra følgende tre forudsætninger:

 • Tillid
 • Faglig dygtighed
 • Evner til at samarbejde og kommunikere

Her kommer en række spørgsmål, I kan lade jer inspirere af i forventningsafstemningen.

 • Hvad er vores forventninger til en TR?
 • Er der særlige forventninger fra ledelsens side?
 • Hvis han/hun skal være TR for flere afdelinger/huse/enheder, hvordan sikrer vi, at han/hun kommer til at kende de problemstillinger, som en TR skal tage sig af i de enkelte afdelinger?
 • Hvordan kan vi indrette os, så TR’s arbejde ikke “belaster” den stue/afdeling, han/hun arbejder på, men bliver et fælles ansvar for hele institutionen?

Enkle spørgsmål du kan stille dig selv, hvis du ønsker at blive valgt:

 • Hvordan forestiller jeg mig, at jeg vil indfri medlemmernes forventninger?
 • Hvilken opgave vil jeg begynde med. Hvad kan vente?
 • Hvor meget tid vurderer jeg, at jeg skal bruge på opgaven som TR?
 • Hvilke tanker skal jeg gøre mig i samspil med lederen?
 • Hvilken uddannelse har jeg brug for for at kunne varetage opgaven?

Formelt
Læs kommunens MED/SU aftale om valg af tillidsrepræsentanter og følg proceduren. Aftalen ligger på kommunes hjemmeside.

Valgskema sendes til BUPL Fyn. Vi sender det videre til kommunen.

TR er valgt, når begge parter har godkendt valget.

Læs mere – find link på bupl.dk (før I vælger TR)

Hør Lisbeth Julius Jørgensen fra Børneinstitution Søhus-Stige i Odense fortælle om rollen som pædagogernes tilidsrepræsentant:

 

 

 Mødestedet for TR og FTR på Fyn

BUPL Fyn portalen