Kandidater til bestyrelsen


Få et overblik over, hvem der stiller op til bestyrelsen på generalforsamlingen i BUPL Fyn.


Opdateret d. 21. september 2020

Den 8. oktober er der generalforsamling i BUPL Fyn, og du kan som medlem være med til at bestemme, hvem der skal være med til at repræsentere dig og dine kolleger de kommende to år.  Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne.

Her kan du læse om de kandidater, der stiller op til bestyrelsen – hvem de er, hvilke poster, de stiller op til, og hvad de vil arbejde for.

Siden vil blive opdateret løbende.


Hvem er jeg

Jeg hedder Pernille Isaksen og har siddet i politisk ledelse i fem år, både som kasserer og næstformand. I mine år som næstformand har jeg også været medlem af BUPL´s hovedbestyrelse.

Hvad brænder jeg for?

Jeg vil stadig gå forrest for, at vi bliver dem, der dikterer pædagogikken og at vi bliver eksperterne i børnenes liv. I BUPL siger vi, at 2020 skal være starten på børnenes årti, og det kræver også, det bliver pædagogernes årti. I skal høres og inddrages på jeres arbejdspladser, i MED systemet, men også i BUPL så vi er tæt på de dagsordener, der betyder noget for jer. Vi kan se gennem overenskomstarbejdet, at bedre vilkår til udførelsen af faget fylder rigtig meget, og at I hungrer efter muligheden for efter- og videreuddannelse, og ikke mindst anerkendelse gennem jeres løn og lige løn for lige uddannelsesniveau.

Hvad er min motivation for at stille op til bestyrelsen?

Jeg genopstiller som næstformand og hovedbestyrelsesmedlem, fordi der på trods af en større landspolitisk synlighed omkring vores fag, stadig er et godt stykke vej endnu, før det kan mærkes lokalt helt ude i praksis hos jer pædagoger. Derfor er det også nu, at vi skal holde fast i kursen.

Minimumsnormeringer, bedre vilkår og en stærkere faglig profil skal der nemlig stadig kæmpes indædt for, hvis I pædagoger skal opleve så gode forbedringer, at I faktisk formår at skabe en hverdag, hvor der både er plads til nærvær for børnene samtidigt med I går velforberedte hjem til dagen efter – og det er IKKE for meget at forlange. En genopretning er på sin plads, og det vil i den grad skabe et sundere arbejdsmiljø for alle.

Hvad vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt?

Uanfægtet OK21, så vil jeg arbejde for, at BUPL Fyn også arbejder med disse dagsordener på lokalt niveau, for der er også handlinger, vi kan gøre lokalt for at løfte disse dagsordener. Vores fælles stemme er hel central for mig, og det er her jeg synes, at vi finder de bedste og stærkeste løsninger – når vi står sammen og lytter til hinanden og bruger det i påvirkningsarbejdet i alle de fynske kommuner.

Jeg oplever mig selv som organisatorisk stærk – så selvom jeg ikke altid råber højst, så kan du være sikker på, jeg lytter og noterer mig, hvad der bliver sagt. Jeg har flair for den analyserende del, og mit drive og engagement gør, at når jeg bider mig fast i nogle dagsordener, så giver jeg ikke sådan lige op – også selvom det tager tid, og andre har glemt det.

For at BUPL Fyn kan holde kursen og fokus på børnenes og pædagogernes årti, beder jeg derfor om din stemme på mig som næstformand.

 


Hvem er jeg

Mit navn er Lone Reinholdt. Jeg er kasserer og faglig sekretær i BUPL Fyn og har fem års erfaring som politisk valgt.

Hvad brænder jeg for?

Jeg brænder for, at vi bidrager ind i det styrkede samarbejde mellem de faglige organisationer – og videre ind i kommunerne. Jeg tror på, at arbejdsgiveren er lønmodtagerens vigtigste samarbejdspartner. Vi skal opbygge et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi står sammen om at sætte fokus på en ordentlig personalepolitik, trivsel og arbejdsglæde samt gode løn- og arbejdsforhold i kommunerne.

Hvad er min motivation for at stille op til bestyrelsen?

Jeg er meget motiveret for at bringe min viden og erfaring med ind i det fagpolitiske arbejde i BUPL Fyn. Det er mit ønske, at BUPL til stadighed fremstår som en tydelig, skarp og professionel organisation – for medlemmerne og for de parter, vi samarbejder med.

Hvad vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt?

Jeg vil arbejde for, at den økonomiske vægtning i BUPL mellem det centrale og det lokale niveau bringes i balance, så det lokale niveau styrkes. Vores styrke er netop en stærk lokal profil, som kontinuerligt skal udvikles og afspejle, at BUPL er til for medlemmerne. Profilen skal tage afsæt i medlemmernes interesse og behov – om man er studerende, ledig eller man er i arbejde, som pædagog eller leder. Det gælder såvel på det kommunale som på det private område.

TR, AMR og FTR/LTR er vigtige nøglepersoner for vores organisation, da de er BUPL på arbejdspladsen. BUPL skal være garant for, at de tillidsvalgte er stærke og klædt på til at indgå i dialog, samarbejde og konstruktiv forhandling med arbejdsgiveren. Jeg vil arbejde for, at BUPL Fyn fortsat har fokus på at styrke de tillidsvalgte i deres arbejde med at sikre gode løn- og arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Vel mødt til generalforsamlingen d. 8. oktober.

 

 

 

 


Hvem er jeg

Mit navn er Eva Charles Jensen Jeg arbejder på klubområdet og er FTR i Middelfart kommune. Jeg stiller op til bestyrelsen.

Hvad brænder jeg for?

Jeg brænder for god, aktuel og lokal forankret medlemsservice/inddragelse. Og for en  fagforening der arbejder for gode vilkår og bedre løn for alle på Fyn.

Hvad er min motivation for at stille op til bestyrelsen?

Som FTR gennem mange år, kan jeg ikke lade være at mene noget om alting. Jeg har en god adgang til mange medlemmer gennem tillidsrepræsentanterne, og jeg vil kæmpe for at bringe deres stemme endnu mere ind i bestyrelsens arbejde. 

Hvad vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt?

Jeg vil forsøge at få medlemmernes stemme til i endnu højere grad at vægte, inden der bliver taget beslutninger om fagforeningens drift og arbejde.

-Vi skal sikre så gode vilkår og så god en løn som muligt.

-Vi skal derfor sikre gode, veluddannede tillidsrepræsentanter med mod og lyst til opgaven.

-Vi skal derfor sikre gode, veluddannede fællestillidsrepræsentanter med godt lokalkendskab, så de kan klæde DPL på i forhold til at kunne træffe de rette beslutninger og bære det enkelte medlems stemme med ind i hovedbestyrelsen.

 

Hvem er jeg

Mit navn er Pernille Tange. Jeg har været uddannet pædagog i 13 år, og har i alle mine år arbejdet i Odense kommune.  Jeg har i de sidste 11 år været på 0-6 års området, både som pædagog og TR samt siddet i kontaktudvalget. De sidste små fire år har jeg arbejdet som daglig pædagogisk leder i Seden Børnehus.

Jeg genopstiller til bestyrelsen i BUPL Fyn.

Hvad brænder jeg for?

Jeg mener, det er vigtigt at have fokus på, hvordan vi arbejder med vores profession som fagforening, hvor vi understøtter vores medlemmer – blandt andet ved implementeringen af den nye styrkede læreplan. Her er jeg særligt optaget af legen samt børneperspektivet som centrale elementer i det pædagogiske grundlag.

Hvad er min motivation for at stille op til bestyrelsen?

Jeg har de sidste fem år været en del af BUPL Fyns bestyrelse, og jeg mener stadig, jeg har noget at byde ind med i forhold til arbejdet omkring vores fag samt fagforeningsarbejdet.

Jeg ønsker fortsat at arbejde for en øget anerkendelse af vores fag samt en forsat belysning af vores fags styrker og udfordringer.

Hvad vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver valgt?

Jeg vil have fokus på et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen, der skal uddanne vores kommende kollegaer. Og jeg vil arbejde for en øget opmærksomhed på, hvordan vi hjælper de nyuddannede bedre ind i faget samt støtter dem i deres første job.