Digital generalforsamling 2020


BUPL Fyns fysiske generalforsamling 2020 blev i år afholdt digitalt, og vi har samlet alt materialet fra aftenen her på siden.


Opdateret d. 11. november 2020

På grund af det stigende smittetryk og myndighedernes nyeste restriktioner i forbindelse med COVID-19 besluttede BUPL Fyns bestyrelse at erstatte den fysiske generalforsamling med en digital og reduceret generalforsamling, der sikrede, at vi levede op til BUPL´s love om de demokratiske processer.

Her på siden kan du læse beretningen, dykke ned i regnskab og budget og læse alt materiale, der blev gennemgået på årets generalforsamling.

Du kan også læse højdepunkterne fra generalforsamlingen.

Materialer

Referat fra BUPL Fyns generalforsamling 2020

Dagsorden for BUPL Fyns generalforsamling 2020

Beretning fra BUPL Fyn 2020

BUPL Fyns regnskab 2019 og budget 2021 2022

Kritiske revisorers bemærkninger til årsregnskabet 2019

A Kassens beretning 2020

Beretning, regnskab og budget blev uddybet mundtligt på den digitale generalforsamling.

Kongresmateriale
Herunder finder du materialet til kongres 2020.

Hovedbestyrelsens beretning 2018-2020

Status på professionsstrategien og forslag til nye indsatsområder 

Pejlemærker på fritidsområdet

Fællesopgaver

Målsætninger for arbejdet med medlemsengagement

Lovændringsforslag

Indkomne lovændringsforslag

Indsatsområder for lederarbejdet i BUPL 2020-2022

Budget 2021-2022

Målsætninger for og fokusområder om BUPLs økonomi og ressourcer