Om BUPL Fyn


BUPL Fyn er den lokale fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere på børn- og ungeområdet på Fyn. Vi kæmper for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Fyn er partipolitisk uafhængig og den forhandlingsberettigede organisation for pædagoger, klubfolk, ledere og pædagogstuderende, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v.

Vi dækker de 10 fynske kommuner og varetager interessen for cirka 4400 kommunalt og privat ansatte medlemmer.


BUPL har forhandlingsretten på alle de områder, overenskomsterne dækker. Det er dermed BUPL Fyn, der overfor arbejdsgiver forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og en lang række særlige forhold omkring barsel, ferie, orlov, uddannelse m.v.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og vejledning. Vores sagsbehandlere og tillidsrepræsentanter står klar til at hjælpe dig.

  

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 

 

Søren Stenmann Lund
Faglig sekretær
sslu@bupl.dk
23443121


 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand og medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 

 

 

Søren Stenmann Lund
Faglig sekretær
sslu@bupl.dk
35465859

 

 

 

 

Henrik Brandt Rasmussen
Medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for skolepædagogområdet
Odense Kommune
hba@bupl.dk

 

 

 

Marianne Carlsen
HB suppleant
Fælles-arbejdsmiljørepræsentant (FAMR)
Odense Kommune
mca@bupl.dk

 

 

 

Joy Christoffersen
HB-suppleant
Tillidsrepræsentant for skolepædagogerne på Østre Skole, FTR-suppleant
Middelfart Kommune
jcs@bupl.dk

 

 

 

Kirsten K. Søndergaard
Lederbestyrelsesrepræsentant
Overordnet leder i Egebjerg Områdeinstitution
Svendborg Kommune
kirsten.sondergaard@svendborg.dk

 

 

 

Rikke Finseth
Fællestillidsrepræsentant (FTR) og Læringsmiljøpædagog
Odense Kommune
rfi@bupl.dk

 

 

 

Pernille Tange
Daglig Pædagogisk Leder i Seden Børnehus
Odense Kommune
ptj@bupl.dk

 

 

 

Lise Ravn Jeppesen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Assens Kommune
lrj@bupl.dkl@bupl.dk

 

 

 

Thomas Alslev Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for klubberne i Odense
Ung Odense
Odense Kommune
taj@bupl.dk

 

 

 

Stine Lundgaard
Svendborg Juniorklub-Holbøllsminde
slg@bupl.dk

 

 

 

 

Rikke Kragelund Baasch
rkbaa@odense.dk

 

 

 

 

Sarah Munkholm Rasmussen

 

 

 

 

 


Ny repræsentant for PLS på vej.

 

 

Suppleanter
  1. suppleant

Carina Skærlund Woelke
carinaespersen@hotmail.com

  1. suppleant

Karina Junker
kajun@odense.dk

  1. suppleant

Susanne Gustenhoff
sgf@bupl.dk


Bestyrelsen har den overordnede politiske ledelse af fagforeningen mellem generalforsamlingerne

Bestyrelsen beskæftiger sig med den overordnede politikudvikling

Bestyrelsen opstiller visioner/værdier og politiske mål

Bestyrelsen diskuterer og beslutter overordnede prioriteringer

Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende

Visionen for BUPL Fyn

At fremme pædagogprofessionen og medlemmernes interesser samt skabe de bedst mulige betingelser for udviklingen af det pædagogiske fag.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være en ressource for fagforeningen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være med til at præge den politiske dagsorden i kommunerne og i BUPL i samspil med FTR, TR, LTR, lederforeningens bestyrelse og AMR.

Bestyrelsen skal være aktiv på medlemsmøder, konferencer m.m.

Det er afgørende for fagforeningen, at alle i bestyrelsen opfatter sig selv som en del af en politisk ledelse, der skal sikre en dynamisk fagforening. En fagforening, der agerer åbent og tillidskabende og er med til at sætte den politiske dagsorden. For at disse intentioner skal kunne opfyldes, er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har gode vilkår for det fagpolitiske arbejde. Der sikres løbende uddannelse bl.a. indenfor politisk og strategisk ledelse.

Øvrige vilkår (frikøb m.m) for bestyrelsesarbejdet aftales hvert år med den nye bestyrelse for BUPL Fyn.

Imellem bestyrelsesmøderne har Daglig Politisk Ledelse (DPL) med sekretariatslederen ansvaret for den daglige drift.

Revideret og godkendt på Bestyrelsesmødet den 8. oktober 2012.

Kommissorium og forretningsorden for bestyrelsen

Kommissorium for Daglig Ledelse

Praktiske oplysninger for bestyrelsesmedlemmer

Spilleregler for bestyrelsesmøder
BUPL Fyn afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 4. oktober 2018. Der var 58 stemmeberettigede. Her kan du læse meget mere om, hvad aftenen bød på.

Referat af BUPL Fyns generalforsamling
BUPL Fyns formand Rikke Hunsdahl blev genvalgt som formand, bestyrelsen fik et nyt medlem og en ny faglig sekretrær samt flere suppleanter. Du kan læse referatet af generalforsamlingen her.

Beretning
Du kan læse BUPL Fyns beretning 2016/2018 her og arbejdsprogram 2018-2010 her.

Mundlige beretning
Årets mundtlige beretning blev fortalt af BUPL Fyns genvalgte formand Rikke Hunsdahl ved generalforsamlingen 2018. Du kan læse den mundtlige beretning her.

Budget og regnskab
BUPL Fyns budget og regnskab blev fremlagt ved årets generalforsamling. Her kan du dykke ned i tallene i budget og regnskab 2017 og budget 2019.

Hovedbestyrelsens kongresberetning
Hovedbestyrelsen kongresberetning er udarbejdet i en digital version, som gør den indbydende og læsevenlig. Som læser har man mulighed for at interagere ved at trykke på links til film, artikler og politiske udspil. Vi anbefaler, at det er den version, I deler med jeres bestyrelser, medlemmer og deltagere på generalforsamlingerne. Der er også lavet en printvenlig version, men den giver naturligvis ikke mulighed for interaktion. Begge versioner kan findes på www.bupl.dk/kongres2018.

Hovedbestyrelsen har lavet en kort videoberetning, som I kan se her:
https://www.youtube.com/watch?v=krzSUNaryAw

Lovforslagsændringer til Kongressen
Til BUPL´s kongres 29.-30. november 2019 er der seks indkomne lovforslagsændringer. Du kan læse dem alle her.

Professionsstrategi
Vi har udarbejdet en præsentation, som I kan bruge til at introducere og rammesætte en drøftelse om professionsstrategien. Den kan du læse her.

Økonomi
Her kan du se hovedbestyrelsens forslag til målsætninger for arbejdet med
BUPL´s økonomi og ressourcer.

Billeder
Her kan du se stemningsbilleder fra aftenen.

 

 


A-kassens generalforsamling
A-kassen Fyn afholdt for første gang generalforsamling for sig selv i år den 24. oktober. Du kan læse referatet her og læse a-kassens beretning her.