Om BUPL Fyn


BUPL Fyn er den lokale fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere på børn- og ungeområdet på Fyn. Vi kæmper for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Fyn er partipolitisk uafhængig og den forhandlingsberettigede organisation for pædagoger, klubfolk, ledere og pædagogstuderende, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v.

Vi dækker de 10 fynske kommuner og varetager interessen for cirka 4400 kommunalt og privat ansatte medlemmer.


BUPL har forhandlingsretten på alle de områder, overenskomsterne dækker. Det er dermed BUPL Fyn, der overfor arbejdsgiver forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, normeringer, afskedigelser og en lang række særlige forhold omkring barsel, ferie, orlov, uddannelse m.v.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning og vejledning. Vores sagsbehandlere og tillidsrepræsentanter står klar til at hjælpe dig.

 Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand
pie@bupl.dk
61 20 67 27

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25


Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand og medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
pie@bupl.dk
61 20 67 27

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

Henrik Brandt Rasmussen
Medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for skolepædagogområdet
Odense Kommune
hba@bupl.dk

Marianne Carlsen
HB suppleant
Fælles-arbejdsmiljørepræsentant (FAMR)
Odense Kommune
mca@bupl.dk

Joy Christoffersen
HB-suppleant
Tillidsrepræsentant for skolepædagogerne på Østre Skole, FTR-suppleant
Middelfart Kommune
jcs@bupl.dk

Rikke Finseth
Fællestillidsrepræsentant (FTR) og Læringsmiljøpædagog
Odense Kommune
rfi@bupl.dk

Pernille Tange
Daglig Pædagogisk Leder i Seden Børnehus
Odense Kommune
ptj@bupl.dk

Lise Ravn Jeppesen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Assens Kommune
lrj@bupl.dk

Helle Klarsgaard
Pædagog i en integreret institution og  tillidsrepræsentant i Område Børnebyøster
Svendborg Kommune
hkl@bupl.dk

Thomas Alslev Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for klubberne i Odense
Ung Nord
Odense Kommune
taj@bupl.dk

Stine Lundgaard
Svendborg Juniorklub-Holbøllsminde
slg@bupl.dk

Sarah Munkholm Rasmussen

Simone Helena Fietje
Repræsentant for PLS

 

Suppleanter
  1. suppleant

Simon Høgholm Hansen
Regnbuen Børnehus
Odense Kommune

  1. suppleant

Vibeke Lind
Strib Skolefritidsordning
Middelfart Kommune

  1. suppleant

Jeppe Albrechtslund
Tillidsrepræsentant (TR) på Abildgårdskolen samt skole- og SFO-pædagog
Odense Kommune
jdal@odense.dk


Bestyrelsen har den overordnede politiske ledelse af fagforeningen mellem generalforsamlingerne

Bestyrelsen beskæftiger sig med den overordnede politikudvikling

Bestyrelsen opstiller visioner/værdier og politiske mål

Bestyrelsen diskuterer og beslutter overordnede prioriteringer

Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende

Visionen for BUPL Fyn

At fremme pædagogprofessionen og medlemmernes interesser samt skabe de bedst mulige betingelser for udviklingen af det pædagogiske fag.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være en ressource for fagforeningen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være med til at præge den politiske dagsorden i kommunerne og i BUPL i samspil med FTR, TR, LTR, lederforeningens bestyrelse og AMR.

Bestyrelsen skal være aktiv på medlemsmøder, konferencer m.m.

Det er afgørende for fagforeningen, at alle i bestyrelsen opfatter sig selv som en del af en politisk ledelse, der skal sikre en dynamisk fagforening. En fagforening, der agerer åbent og tillidskabende og er med til at sætte den politiske dagsorden. For at disse intentioner skal kunne opfyldes, er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har gode vilkår for det fagpolitiske arbejde. Der sikres løbende uddannelse bl.a. indenfor politisk og strategisk ledelse.

Øvrige vilkår (frikøb m.m) for bestyrelsesarbejdet aftales hvert år med den nye bestyrelse for BUPL Fyn.

Imellem bestyrelsesmøderne har Daglig Politisk Ledelse (DPL) med sekretariatslederen ansvaret for den daglige drift.

Revideret og godkendt på Bestyrelsesmødet den 8. oktober 2012.

Kommissorium og forretningsorden for bestyrelsen

Kommissorium for Daglig Ledelse

Praktiske oplysninger for bestyrelsesmedlemmer

Spilleregler for bestyrelsesmøder
BUPL Fyn afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 5. oktober 2017.

Læs bestyrelsens mundtlige beretning