Om BUPL Fyn


BUPL Fyn er den lokale fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere på børn- og ungeområdet på Fyn. Vi kæmper for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Fyn er partipolitisk uafhængig og den forhandlingsberettigede organisation for pædagoger, klubfolk, ledere og pædagogstuderende, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v.

Vi dækker de 10 fynske kommuner og varetager interessen for cirka 4400 kommunalt og privat ansatte medlemmer.


 

 

 

Hvad laver min fagforening – og hvad får jeg ud af at være medlem?

Som medlem af BUPL, er du en del af Danmarks største faglige fællesskab for pædagoger. Et fællesskab omkring de forhold, der er vigtige for dig og dine kollegaer for, at I kan udvikle jeres fag og jeres arbejdsplads bedst muligt.

BUPL har forhandlingsretten på alle de områder, private og kommunale overenskomster dækker. Det er dermed BUPL Fyn, der overfor arbejdsgiver forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, afskedigelser og en lang række særlige forhold omkring barsel, ferie, orlov, uddannelse m.v.

I BUPL Fyn sætter vi fokus på den pædagogiske faglighed og normeringer. Sammen har vi mulighed for at påvirke samfundets opfattelse af faget og derved være med til at sikre, at politikerne prioriterer ressourcer til det pædagogiske område. Vi giver også mulighed for at etablere pædagogiske netværk, hvor du får mulighed for at diskutere den pædagogiske profession og få inspiration til at indgå i nye faglige udfordringer.

BUPL Fyn arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kollegaer, så I har de mest optimale betingelser for at udvikle faget. Vi arbejder for, at der er tillidsrepræsentanter i alle institutioner og fællestillidsrepræsentanter i alle kommuner, og at de bliver uddannet så godt som muligt i forhold til de mange forskellige opgaver, de skal løse i hverdagen.

Som medlem af BUPL kan du i øvrigt deltage i BUPL Fyns mange aktiviteter, der støtter dig i både din faglige identitet og argumentation. Vi tilbyder blandt andet:

 • Konferencer
 • Kurser
 • Temamøder og fyraftensmøder
 • Netværksgrupper

 

Hvad kan jeg få hjælp til hos min fagforening?

Hvis du som pædagog eller leder får brug for hjælp, står BUPL Fyns faglige konsulenter klar til at svare på spørgsmål vedrørende:

 • Ansættelse
 • Løn
 • En tjenestelig samtale
 • Sygdom
 • Fleksjob
 • Førtidspension og juridisk bistand, hvis en afgørelse skal ankes
 • En arbejdsskade og juridisk bistand, hvis afgørelsen skal ankes

Der er tilknyttet juridisk bistand til rådgivningen.

Vedtægter og politikker i links

 

Vedtægter

Lønpolitik og lønstrategi

Politik for job- og uddannelsesrotation i de fynske kommuner

TR-politik

LTR-politik

Politisk ledelse

 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen
Næstformand
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 


BUPL Fyns bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen, som fra 2020 afholdes hvert andet år. Se hvem der blev valgt ind ved generalforsamlingen i november 2020, og læs mere om de opgaver og visioner, bestyrelsen har i BUPL Fyn.

Bestyrelsesmedlemmer

 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen
Næstformand og medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 

 

 

 

Henriette Drevsfeldt
Medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
hdr@bupl.dk

 

 

 

 

 

Henrik Brandt Rasmussen
Hovedbestyrelsessuppleant
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for skolepædagogområdet
Odense Kommune
hba@bupl.dk

 

 

Lise Ravn Jeppesen
Hovedbestyrelsessuppleant
lrj@bupl.dk

 

 

 

 

 

Carsten Ørum
Lederbestyrelsesrepræsentant
Overordnet leder i Børneområde Syd-Sundbrinken
Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

 

Pernille Tange
Daglig Pædagogisk Leder i Seden Børnehus
Odense Kommune
ptj@bupl.dk

 

 

 

Thomas Alslev Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for klubberne i Odense
Ung Odense
Odense Kommune
taj@bupl.dk

 

 

 

 

Mikkel Falken Frederiksen
Munkebjergskolen/SFO, Odense
mikkel319@appsodense.dk

 

 

 

Cæcilie Aebischer
Repræsentant for PLS
caw@bupl.dk

 

 

 

Sarah Munkholm Rasmussen
Myretuen
Faaborg Midtfyn
smu@bupl.dk

 

 

 

 

Emilie Lindegaard Svendsen
Tillidsrepræsentant på Giersings Realskole
Odense Kommune
emls@bupl.dk

 

 

 

Eva Charles Jensen
Fællestillidsrepræsentant i Middelfart Kommune
ecj@bupl.dk

 

 

 

 

Mette Gylling Dørup
Tillidsrepræsentant i Børnehuset Møllervangen
Nyborg Kommune

 

 

 

 


Søren Stenmann Lund

Arbejdsmiljørepræsentant i Hesselager Børnehus
Svendborg Kommune

 

 

 

Suppleanter

1.suppleant

Thomas Juncker Eriksen
FTR, Nordfyns Kommune
tue@bupl.dk

2.suppleant

Jesper Kirk Andreasen
Børneområde Vest-Symfonien, Faaborg Midtfyn Kommune
jea@fmk.dk

Visionen for BUPL Fyn

At fremme pædagogprofessionen og medlemmernes interesser samt skabe de bedst mulige betingelser for udviklingen af det pædagogiske fag.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være en ressource for fagforeningen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være med til at præge den politiske dagsorden i kommunerne og i BUPL i samspil med fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR), ledertillidsrepræsentanter (LTR), lederforeningens bestyrelse og AMR.

Bestyrelsen skal være aktiv på medlemsmøder, konferencer m.m.

Det er afgørende for fagforeningen, at alle i bestyrelsen opfatter sig selv som en del af en politisk ledelse, der skal sikre en dynamisk fagforening. En fagforening, der agerer åbent og tillidsskabende og er med til at sætte den politiske dagsorden. For at disse intentioner skal kunne opfyldes, er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har gode vilkår for det fagpolitiske arbejde. Der sikres løbende uddannelse bl.a. indenfor politisk og strategisk ledelse.

Øvrige vilkår (frikøb m.m) for bestyrelsesarbejdet aftales hvert år med den nye bestyrelse for BUPL Fyn.

Imellem bestyrelsesmøderne har Daglig Politisk Ledelse (DPL) med sekretariatslederen ansvaret for den daglige drift.

Du kan i vores beretning for 2018-2020 læse mere om de områder, bestyrelsen særligt har haft fokus på de seneste to år.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede politiske ledelse af fagforeningen mellem generalforsamlingerne

Bestyrelsen beskæftiger sig med den overordnede politiske udvikling

Bestyrelsen opstiller visioner/værdier og politiske mål

Bestyrelsen diskuterer og beslutter overordnede prioriteringer

Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende

Her kan du læse referatet fra de seneste bestyrelsesmøder:

Referat af bestyrelsesmøde 07102021

Referat af bestyrelselsmøde 18052021

 

Referat af ekstraordinaert bestyrelsesmøde 01032021

Referat af bestyrelsesmøde 29012021

Referat af bestyrelsesmøde 23102020

De politiske profiler

Her kan du se, hvad det indebærer at være formand, næstformand, faglig sekretær og kasser i BUPL Fyn

Profil Formanden

Profil Næstformand

Profil Kasserer

Roller og opgaver DPL

Praktisk

Her kan du læse mere om kommissorium, spilleregler for bestyrelsen og rejseudgifter

Revideret september 2019

Kommisorium og forretningsorden

Praktiske oplysninger til bestyrelsen

Spilleregler for bestyrelsesmøder

Rejseudgifter 2021


Der er desværre ingen ledige stillinger i BUPL Fyn i øjeblikket.