Om BUPL Fyn


BUPL Fyn er den lokale fagforening for pædagoger og pædagogiske ledere på børn- og ungeområdet på Fyn. Vi kæmper for gode arbejdsforhold, gode løn- og ansættelsesvilkår og for at skabe de bedste rammer for det pædagogiske fags udvikling.

BUPL Fyn er partipolitisk uafhængig og den forhandlingsberettigede organisation for pædagoger, klubfolk, ledere og pædagogstuderende, der arbejder i daginstitutioner, klubber, skoler, dag- og aktivitetscentre m.v.

Vi dækker de 10 fynske kommuner og varetager interessen for cirka 4400 kommunalt og privat ansatte medlemmer.


 

 

 

Hvad laver min fagforening – og hvad får jeg ud af at være medlem?

Som medlem af BUPL, er du en del af Danmarks største faglige fællesskab for pædagoger. Et fællesskab omkring de forhold, der er vigtige for dig og dine kollegaer for, at I kan udvikle jeres fag og jeres arbejdsplads bedst muligt.

BUPL har forhandlingsretten på alle de områder, private og kommunale overenskomster dækker. Det er dermed BUPL Fyn, der overfor arbejdsgiver forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår, afskedigelser og en lang række særlige forhold omkring barsel, ferie, orlov, uddannelse m.v.

I BUPL Fyn sætter vi fokus på den pædagogiske faglighed og normeringer. Sammen har vi mulighed for at påvirke samfundets opfattelse af faget og derved være med til at sikre, at politikerne prioriterer ressourcer til det pædagogiske område. Vi giver også mulighed for at etablere pædagogiske netværk, hvor du får mulighed for at diskutere den pædagogiske profession og få inspiration til at indgå i nye faglige udfordringer.

BUPL Fyn arbejder målrettet på at skabe de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kollegaer, så I har de mest optimale betingelser for at udvikle faget. Vi arbejder for, at der er tillidsrepræsentanter i alle institutioner og fællestillidsrepræsentanter i alle kommuner, og at de bliver uddannet så godt som muligt i forhold til de mange forskellige opgaver, de skal løse i hverdagen.

Som medlem af BUPL kan du i øvrigt deltage i BUPL Fyns mange aktiviteter, der støtter dig i både din faglige identitet og argumentation. Vi tilbyder blandt andet:

 • Konferencer
 • Kurser
 • Temamøder og fyraftensmøder
 • Netværksgrupper

 

Hvad kan jeg få hjælp til hos min fagforening?

Hvis du som pædagog eller leder får brug for hjælp, står BUPL Fyns faglige konsulenter klar til at svare på spørgsmål vedrørende:

 • Ansættelse
 • Løn
 • En tjenestelig samtale
 • Sygdom
 • Fleksjob
 • Førtidspension og juridisk bistand, hvis en afgørelse skal ankes
 • En arbejdsskade og juridisk bistand, hvis afgørelsen skal ankes

Der er tilknyttet juridisk bistand til rådgivningen.

Vedtægter og politikker i links

 

Bupl Fyns Vedtægter

Lønpolitik og lønstrategi

Politik for job- og uddannelsesrotation i de fynske kommuner

TR-politik

LTR-politik

Politisk ledelse

 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 

 

Søren Stenmann Lund
Faglig sekretær
sslu@bupl.dk
tel: 23443121

 


BUPL Fyns bestyrelse vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år. Se hvem der blev valgt ind ved generalforsamlingen i oktober 2018 og læs mere om de opgaver og visioner, bestyrelsen har i BUPL Fyn.

Bestyrelsesmedlemmer

 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Pernille Isaksen-Ejby
Næstformand og medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
pie@bupl.dk
61 20 67 27

 

 

 

Lone Reinholdt
Kasserer
lon@bupl.dk
41 39 37 25

 

 

 

 

Søren Stenmann Lund
Faglig sekretær
sslu@bupl.dk
35465859

 

 

 

 

Henrik Brandt Rasmussen
Medlem af Hovedbestyrelsen (HB)
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for skolepædagogområdet
Odense Kommune
hba@bupl.dk

 

 

 

Marianne Carlsen
HB suppleant
Fælles-arbejdsmiljørepræsentant (FAMR)
Odense Kommune
mca@bupl.dk

 

 

 

Joy Christoffersen
HB-suppleant
Tillidsrepræsentant for skolepædagogerne på Østre Skole, FTR-suppleant
Middelfart Kommune
jcs@bupl.dk

 

 

 

Kirsten K. Søndergaard
Lederbestyrelsesrepræsentant
Overordnet leder i Egebjerg Områdeinstitution
Svendborg Kommune
kirsten.sondergaard@svendborg.dk

 

 

 

Rikke Finseth
Fællestillidsrepræsentant (FTR) og Læringsmiljøpædagog
Odense Kommune
rfi@bupl.dk

 

 

 

Pernille Tange
Daglig Pædagogisk Leder i Seden Børnehus
Odense Kommune
ptj@bupl.dk

 

 

 

Lise Ravn Jeppesen
Fællestillidsrepræsentant (FTR)
Assens Kommune
lrj@bupl.dk

 

 

 

Thomas Alslev Jensen
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for klubberne i Odense
Ung Odense
Odense Kommune
taj@bupl.dk

 

 

 

Stine Lundgaard
Svendborg Juniorklub-Holbøllsminde
slg@bupl.dk

 

 

 

 

Rikke Kragelund Baasch
rkbaa@odense.dk

 

 

 

 

Sarah Munkholm Rasmussen

 

 

 

 

 


Ny repræsentant for PLS på vej.

 

 

Suppleanter
 1. suppleant

Carina Skærlund Woelke
carinaespersen@hotmail.com

 1. suppleant

Karina Junker
kajun@odense.dk

 1. suppleant

Susanne Gustenhoff
sgf@bupl.dk

Visionen for BUPL Fyn

At fremme pædagogprofessionen og medlemmernes interesser samt skabe de bedst mulige betingelser for udviklingen af det pædagogiske fag.

Det enkelte bestyrelsesmedlem skal være en ressource for fagforeningen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være med til at præge den politiske dagsorden i kommunerne og i BUPL i samspil med fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR), ledertillidsrepræsentanter (LTR), lederforeningens bestyrelse og AMR.

Bestyrelsen skal være aktiv på medlemsmøder, konferencer m.m.

Det er afgørende for fagforeningen, at alle i bestyrelsen opfatter sig selv som en del af en politisk ledelse, der skal sikre en dynamisk fagforening. En fagforening, der agerer åbent og tillidskabende og er med til at sætte den politiske dagsorden. For at disse intentioner skal kunne opfyldes, er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har gode vilkår for det fagpolitiske arbejde. Der sikres løbende uddannelse bl.a. indenfor politisk og strategisk ledelse.

Øvrige vilkår (frikøb m.m) for bestyrelsesarbejdet aftales hvert år med den nye bestyrelse for BUPL Fyn.

Imellem bestyrelsesmøderne har Daglig Politisk Ledelse (DPL) med sekretariatslederen ansvaret for den daglige drift.

Du kan i vores arbejdsprogram for 2018-2020 læse mere om de områder, bestyrelsen vil have særligt fokus på de kommende to år.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede politiske ledelse af fagforeningen mellem generalforsamlingerne

Bestyrelsen beskæftiger sig med den overordnede politikudvikling

Bestyrelsen opstiller visioner/værdier og politiske mål

Bestyrelsen diskuterer og beslutter overordnede prioriteringer

Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende

 

Bestyrelsesmøder

Her kan du se referater fra bestyrelsesmøderne siden 2017

 

Referater fra bestyrelsesmøder 2019

Mødeplan 2019

Den 4. februar 

Den 20. marts 

Den 10. maj

Den 21.juni

Referater fra bestyrelsesmøder 2018

Den 10. december

Den 23. november

Den 24. oktober

Den 13. juni

Den 6. april

Den 19. februar – fællesmøde om arbejdsmiljø

Den 19. februar

 

Referater fra bestyrelsesmøder 2017

 

De politiske profiler

Her kan du se, hvad det indebærer at være formand, næstformand, faglig sekretær og kasser i BUPL Fyn

Profil Formanden

Profil Næstformand

Profil Kasserer

Profil Faglig Sekretær

 

Praktisk

Her kan du læse mere om kommissorium, spilleregler for bestyrelsen og rejseudgifter

Revideret oktober 2018

Kommissorium og forretningsorden for bestyrelsen

Kommissorium for daglig ledelse  (Revideret og godkendt på Bestyrelsesmødet den 8. oktober 2012)

Praktiske oplysninger til bestyrelsen

Spilleregler for bestyrelsesmøder

Rejseudgifter 2019