For ledere på Fyn


I BUPL Fyn kan du få viden og sparring til hele dit lederliv. Vi varetager ledernes kollektive interesser gennem BUPL Fyns samarbejde og forhandlinger med forvaltning og politikere i din kommune.

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s landsdækkende lederforening og af BUPL Fyns lokale lederforening.


På grund af det stigende smittetryk i kommunerne, valgte bestyrelsen at aflyse det fysiske årsmøde for ledere og erstatte det med en digital løsning den 10. november fra kl. 16.30-18.00.

Trods lidt startvanskeligheder og tekniske udfordringer forløb årsmødet med stort engagement fra lederne, der gav genvalg til lederbestyrelsens formand, Lissi Beier og næstformand Dorte Holm. Her blev distriktsleder på 0-6 års området i Kerteminde Kommune, Peter Slifgaard en del af den centrale lederbestyrelse. Carsten Ørum blev valgt som lederforeningens repræsentant i til BUPL Fyns bestyrelse.

Se dagsordenen til ledernes digitale årsmøde 2020 her

Se referatet fra årsmødet her


BUPL Fyns formand er politisk ansvarlig for lederområdet:

 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

 

Har du brug for individuel lederrådgivning kan du henvende dig til sekretariatsleder, Steffen Mark Jensen eller vores faglige konsulent Maj-Britt Kjærsgaard:

 

 

Steffen Mark Jensen
Sekretariatschef
smj@bupl.dk
41 39 37 33

 

Maj-Britt Kjærgaard
Faglig konsulent

35 46 58 48

 

 

Er du leder og har brug for karriererådgivning, har du også mulighed for at tage kontakt til din til karriererådgiver, Nadia Halkjær Jensen. Hun kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 22 77 04 01 eller du kan også skrive til Nadia på nhj@bupl.dk og lave en aftale om tidspunkt for rådgivning.

Se videoen , hvor Nadia Halkjær Jensen fortæller om karriererådgivning. I videoen kan du også høre en leder fortælle om udbyttet af rådgivningen.

Der er et tæt samarbejde med vores jurist og to socialrådgivere i den individuelle sagsbehandling om for eksempel afskedigelser og sygefravær, hvor lederområdet skilles fra pædagogområdet i de konkrete sager.

 


Assens Kommune
Der er i øjeblikket ingen ledertillidsrepræsentant.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Lisbeth Ellekrog
SFO-ledere
liel@fmk.dk

Lissi Beier
0-6 års ledere
libe@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Birgit Overgaard Holton
Alle ledere
boh@kerteminde.dk

Middelfart Kommune
Janne Dam Rasmussen
Alle ledere
jannedam.rasmussen@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
Mette Hjorth
0-6 års ledere
mehj@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune
Susanne Christensen
0-6 års ledere
sch@nyborg.dk

Jette Dencker Rasmussen
SFO-lederne
jra@nyborg.dk

Odense Kommune
Jette Rysgaard
Daglige ledere
jry@odense.dk

Nazim Gürkan
Klubområdeledere
nazg@odense.dk

SFO-ledere
Vakant

Svendborg Kommune
Gitte Krogh
Daglige ledere
gitte.krogh@svendborg.dk

Nikolaj Uhrenholdt
SFO-ledere
nikolaj.uhrenholdt@svendborg.dk

Ærø Kommune
Vakant

Hvis I skal vælge en ledertilidsrepræsentant (LTR), kan I anvende dette skema.

BUPL Fyns LTR-politik

Lederoverenskomsten 2018 2021

 


Du kan bruge den lokale lederforening til at sætte fokus på et område, hvis du i dit arbejde som leder oplever problematiske forhold  eller nye muligheder, som fortjener politisk bevågenhed.

Lederbestyrelsen forholder sig til alle forespørgsler, ideer og spørgsmål, den modtager, men garanterer ikke, at alle forespørgsler vil føre til konkrete initiativer.

Den lokale lederbestyrelse holder ca. seks møder om året, hvor den planlægger lokale lederaktiviteter, blandt andet ledelseskonferencer, årsmøder og væksthusarrangementer.

Du kan få indflydelse på lederforeningens arbejde og prioriteringer ved at deltage på foreningens årsmøder og generalforsamlinger.

Referat LLB møde 22012021

Referat fra årsmødet 2020

Referat årsmøde 2018 Lederforeningen Fyn

Referat fra generalforsamling 2016

Vedtægter for BUPL Fyns lokale lederforening 2018

 

 


 

Den lokale lederbestyrelse vælges på den årlige generalforsamling af og blandt medlemmerne af den lokale lederforening. Lederbestyrelsen er således ledernes stemme i lokalpolitiske spørgsmål og i fagforeningens arbejde.

 

Lissi Beier
Formand
Områdeleder Børneområde Nord
Faaborg-Midtfyn Kommune
libe@fmk.dk

 

 

 

Dorthe Holm
Næstformand og suppleant til Lederbestyrelsen (på landsplan)
Dagtilbudsleder områdeinstitution Næsby-Korup
Odense Kommune
dja@odense.dk

 


 

Henriette Kill Kjærgaard Olesen
Pædagogisk teamleder i Kildebækken, Svendborg
henriette.olesen@svendborg.dk

 

 

 

 

 

Carsten Ørum
Overordnet leder, Børneområde Syd-Sundbrinken
Faaborg Midtfyn Kommune

 

 

 

Lene Kanstrup Hanghøj
Daglig pædagogisk leder i Torpegårdens Børnehus
Odense Kommune
lekan@odense.dk

 

 

 

Peter Slifsgaard
Repræsentant i Lederbestyrelsen på landplan
Overordnet leder, Mælkevejen
Kerteminde Kommune
pxs@kerteminde.dk

 

 

 

Susanne Christensen
Leder i Vibereden
Nyborg Kommune
sch@nyborg.dk

 

 

 

Kenneth S. Rasmussen
Daglig pædagogisk leder i Tarup Børnehus
Odense Kommune
ksra@odense.dk

 

 

 

Suppleanter:

 

1. suppleant:
Pia Nørgaard
Repræsentant i Lederbestyrelsen (på landsplan)
Dagtilbudsleder i Områdeinstitutionen Vesterlunden
Svendborg Kommune
pia.norgaard@svendborg.dk

 

 

2. suppleant
Kirsten K. Søndergaard
Repræsentant i BUPL Fyns bestyrelse
Dagtilbudsleder i Egebjerg Områdeinstitution
Svendborg Kommune
kirsten.sondergaard@svendborg.dk

 

 

 


I oktober 2014 undersøgte analysefirmaet “Bureau 2000”, hvor det er at være leder af institutionerne på Fyn og øerne.

55 procent af alle ledere deltog.

Rapport: Psykisk arbejdsmiljø blandt ledere i daginstitutioner, SFO’er og klubber på Fyn

Vigtige resultater i punktform

 1. En fjerdedel af lederne fik først det endelige 2014-budget i marts 2014 eller senere.
 2. De fleste er rimeligt tilfredse med samarbejdet med kommunen om økonomi og budgetter,
  men godt en tredjedel angiver dog, at de ikke har fået tilstrækkelig instruktion i budget- og
  regnskabssystemer.
 3. 45 procent af lederne (inkl. de ledere, der faktisk har en vis kontorassistance) mener dog, at
  de i dag varetager arbejdsopgaver, som med fordel kunne varetages af kontor-medarbejdere.
 4. Mindre end en sjettedel af lederne vurderer, at politikerne kender de reelle problemer i
  institutionerne.
 5. Halvdelen af lederne har faste skemalagte timer med børnene. Yderligere en fjerdedel deltager
  lejlighedsvis, fx som vikarer.
 6. Lederne har i gennemsnit 33 møder på en måned. Blandt ledere, der er ledere af andre
  ledere, er tallet 46 møder, mens ledere, der alene har pædagoger, pædagogmedhjælpere
  m.v. under sig, ”kun” har 30 månedlige møder.
 7. I forhold til personaleledelse er der overvejende tilfredshed med den støtte, kommunen
  (eller den selvejende institutionsbestyrelse) kan give.
 8. 66 procent af lederne forventes at kunne træffes om aftenen uden for åbningstiden.
  44 pct. forventer man at kunne træffe i weekenden, mens 26 procent forventes at
  kunne kontaktes i ferier.
 9. Ser vi på den pædagogiske ledelse og samspillet med kommunen herom, er der imidlertid
  bekymring hos mange ledere.
 10. Kun en femtedel føler sig trygge ved, at strukturen ikke pludselig forandres.