For ledere på Fyn


I BUPL Fyn kan du få viden og sparring til hele dit lederliv. Vi varetager ledernes kollektive interesser gennem BUPL Fyns samarbejde og forhandlinger med forvaltning og politikere i din kommune.

Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPL’s landsdækkende lederforening og af BUPL Fyns lokale lederforening.


BUPL Fyns formand er politisk ansvarlig for lederområdet:

 

Rikke Hunsdahl
Formand
rih@bupl.dk
41 72 39 07

 

 

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din løn og dine ansættelsesvilkår kan faglig konsulent, Dorte Müller, hjælpe dig:

 

Dorte Müller
Faglig konsulent
dom@bupl.dk
35 46 58 30

 

 

Har du brug for individuel lederrådgivning kan du henvende dig til sekretariatsleder, Steffen Mark Jensen:

 

 

Steffen Mark Jensen
Sekretariatschef
smj@bupl.dk
41 39 37 33

 

Der er et tæt samarbejde med vores jurist og to socialrådgivere i den individuelle sagsbehandling om for eksempel afskedigelser og sygefravær, hvor lederområdet skilles fra pædagogområdet i de konkrete sager.

 


Assens Kommune
Der er i øjeblikket ingen ledertillidsrepræsentant.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Lisbeth Ellekrog
SFO-ledere
liel@fmk.dk

Lissi Beier
0-6 års ledere
libe@fmk.dk

Kerteminde Kommune
Birgit Overgaard Holton
Alle ledere
boh@kerteminde.dk

Middelfart Kommune
Janne Dam Rasmussen
Alle ledere
jannedam.rasmussen@middelfart.dk

Nordfyns Kommune
Mette Hjorth
0-6 års ledere
mehj@nordfynskommune.dk

Nyborg Kommune
Susanne Christensen
0-6 års ledere
sch@nyborg.dk

Jette Dencker Rasmussen
SFO-lederne
jra@nyborg.dk

Odense Kommune
Jette Rysgaard
Daglige ledere
jry@odense.dk

Nazim Gürkan
Klubområdeledere
nazg@odense.dk

SFO-ledere
Vakant

Svendborg Kommune
Gitte Krogh
Daglige ledere
gitte.krogh@svendborg.dk

Nikolaj Uhrenholdt
SFO-ledere
nikolaj.uhrenholdt@svendborg.dk

Ærø Kommune
Vakant

Hvis I skal vælge en ledertilidsrepræsentant (LTR), kan I anvende dette skema.

BUPL Fyns LTR-politik


Du kan bruge den lokale lederforening til at sætte fokus på et område, hvis du i dit arbejde som leder oplever problematiske forhold  eller nye muligheder, som fortjener politisk bevågenhed.

Lederbestyrelsen forholder sig til alle forespørgsler, ideer og spørgsmål, den modtager, men garanterer ikke, at alle forespørgsler vil føre til konkrete initiativer.

Den lokale lederbestyrelse holder ca. seks møder om året, hvor den planlægger lokale lederaktiviteter, blandt andet ledelseskonferencer, årsmøder og væksthusarrangementer.

Du kan få indflydelse på lederforeningens arbejde og prioriteringer ved at deltage på foreningens årsmøder og generalforsamlinger.

Referat Årsmøde 2018 Lederforeningen Fyn

Referat fra generalforsamling 2016

Vedtægter for BUPL Fyns lokale lederforening 2018

 

 


 

Den lokale lederbestyrelse vælges på den årlige generalforsamling af og blandt medlemmerne af den lokale lederforening. Lederbestyrelsen er således ledernes stemme i lokalpolitiske spørgsmål og i fagforeningens arbejde.

 

Lissi Beier
Formand
Områdeleder Børneområde Nord
Faaborg-Midtfyn Kommune
libe@fmk.dk

 

 

 

Dorthe Holm
Næstformand og suppleant til Lederbestyrelsen (på landsplan)
Dagtilbudsleder områdeinstitution Næsby-Korup
Odense Kommune
dja@odense.dk

 

 

 

 

Pia Nørgaard
Repræsentant i Lederbestyrelsen (på landsplan)
Dagtilbudsleder i Områdeinstitutionen Vesterlunden
Svendborg Kommune
pia.norgaard@svendborg.dk

 

 

Kirsten K. Søndergaard
Repræsentant i BUPL Fyns bestyrelse
Dagtilbudsleder i Egebjerg Områdeinstitution
Svendborg Kommune
kirsten.sondergaard@svendborg.dk

 

 

 

Henriette Kill Kjærgaard Olesen
Pædagogisk teamleder i Kildebækken, Svendborg
henriette.olesen@svendborg.dk

 

 

 

 

Carsten Ørum
Afdelingsleder for Indskolingen og SFO Assensskolen
Assens Kommune
caoru@assens.dk

 

 

 

Lene Kanstrup Hanghøj
Daglig pædagogisk leder i Torpegårdens Børnehus
Odense Kommune
lekan@odense.dk

 

 

 

Fie Lademann
Dagtilbudsleder Områdeinstitution Børnebyøster
Svendborg Kommune
fie.lademann@svendborg.dk

 

 

Suppleanter:

 

1. Suppleant:
Gitte Krogh
Pædagogisk Teamleder i Børnehuset Mariehønen
Svendborg Kommune
gitte.krogh@svendborg.dk

 

 


I oktober 2014 undersøgte analysefirmaet “Bureau 2000”, hvor det er at være leder af institutionerne på Fyn og øerne.

55 procent af alle ledere deltog.

Rapport: Psykisk arbejdsmiljø blandt ledere i daginstitutioner, SFO’er og klubber på Fyn

Vigtige resultater i punktform

 1. En fjerdedel af lederne fik først det endelige 2014-budget i marts 2014 eller senere.
 2. De fleste er rimeligt tilfredse med samarbejdet med kommunen om økonomi og budgetter,
  men godt en tredjedel angiver dog, at de ikke har fået tilstrækkelig instruktion i budget- og
  regnskabssystemer.
 3. 45 procent af lederne (inkl. de ledere, der faktisk har en vis kontorassistance) mener dog, at
  de i dag varetager arbejdsopgaver, som med fordel kunne varetages af kontor-medarbejdere.
 4. Mindre end en sjettedel af lederne vurderer, at politikerne kender de reelle problemer i
  institutionerne.
 5. Halvdelen af lederne har faste skemalagte timer med børnene. Yderligere en fjerdedel deltager
  lejlighedsvis, fx som vikarer.
 6. Lederne har i gennemsnit 33 møder på en måned. Blandt ledere, der er ledere af andre
  ledere, er tallet 46 møder, mens ledere, der alene har pædagoger, pædagogmedhjælpere
  m.v. under sig, ”kun” har 30 månedlige møder.
 7. I forhold til personaleledelse er der overvejende tilfredshed med den støtte, kommunen
  (eller den selvejende institutionsbestyrelse) kan give.
 8. 66 procent af lederne forventes at kunne træffes om aftenen uden for åbningstiden.
  44 pct. forventer man at kunne træffe i weekenden, mens 26 procent forventes at
  kunne kontaktes i ferier.
 9. Ser vi på den pædagogiske ledelse og samspillet med kommunen herom, er der imidlertid
  bekymring hos mange ledere.
 10. Kun en femtedel føler sig trygge ved, at strukturen ikke pludselig forandres.