Din kommune


BUPL Fyn varetager pædagogernes og de pædagogiske lederes interesser på Fyn og øerne. For at sikre en tæt dialog mellem medlemmerne og BUPL Fyn, er en del af det faglige arbejde centreret omkring den enkelte kommune.


Her kan du finde din fællestillidsrepræsentant, BUPL Fyns kommuneansvarlige, lønaftaler og andre relevante aftaler i din arbejdskommune.


BUPL Fyn og Socialpædagogerne på kredskontoret på Fyn varetager i fællesskab interesserne for vores medlemmer på den fælles PFF-overenskomst. Dog således at personsager varetages af den enkelte organisation.

Medlemsskab  – hvor skal du være medlem?

Når man arbejder på PFF-overenskomsten, bliver man aktivt medlem:

• Af BUPL hvis man ved ansættelsen har en pensionsordning i PBU
• Af Socialpædagogerne hvis man ved ansættelsen har en pensionsordning i PKA

Hvis man ikke har en pensionsordning i PBU eller PKA, fx en nyuddannet, så skal man være aktivt medlem i BUPL.

Henvend dig til sekretariatet for PFF Fyn, som varetages af BUPL Fyn.

Faglig konsulent hos BUPL Fyn
Maj-Britt Kjærgaard
mbkd@bupl.dk
35 46 58 48

 


Fællestillidsrepræsentant
Lise Ravn Jeppesen
lrj@bupl.dk
61 20 67 31

BUPL Fyns kommuneansvarlige
Thomas Graven 
35 46 58 30

Vil du skrive til den kommuneansvarlige, kan du bruge Min Side eller bupl-fyn@bupl.dk

Aftaler i Assens Kommune

Forhåndsaftale for pædagoger og klubfolk

Forhåndsaftale for pædagogiske ledere


Fællestillidsrepræsentant
Henriette Drevsfeldt
hdr@bupl.dk
41 39 37 32

BUPL Fyns kommuneansvarlige
Lone Reinholdt
41 39 37 25

Vil du skrive til den kommuneansvarlige, kan du bruge Min Side eller bupl-fyn@bupl.dk

Aftaler i Faaborg-Midtfyn Kommune

Arbejdstidsaftale for pædagoger i skole, SFO og klub

Aftale om årsnorm på daginstitutionerne

Notat om lederlønnen

Forhåndsaftale

Forhåndsaftale for SFO-ledereFællestillidsrepræsentant for skolepædagog-området
Henrik Brandt Rasmussen
hba@bupl.dk
26 66 16 10

Fællestillidsrepræsentant for daginstitutionerne (0-6 år)
Heidi Lykke Schultz
hls@bupl.dk
22 96 14 04

Fællestillidsrepræsentant for klubberne
Thomas Alslev Jensen
taj@bupl.dk 
40 16 82 58

Fællestillidsrepræsentant for PFF-området
Stine Wittrup
swit@odense.dk
29 40 10 76

FTR for læringsmiljøpædagogerne
Susanne Gryholt
sgr@bupl.dk
60 44 9010

 

BUPL Fyns kommuneansvarlige:

Curt Andersson
35 46 58 30

Rikke Hunsdahl
41 72 39 07

Vil du skrive til de kommuneansvarlige, kan du bruge Min Side eller bupl-fyn@bupl.dk

Aftaler i Odense Kommune

Ledere skoleområdet stillingsløn overblik

Forhåndssaftale for pædagogisk uddannede ledere ved børnehuse (daglig pædagogisk ledere) i Odense

Forhåndsaftale for pædagoger og klubmedarbejdere

Forhåndsaftale for ansatte i Odense Kommune under PFF-overenskomsten

Forhåndsaftale for afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere

Notat om skolepædagogernes arbejdstid i helhedsundervisningen

Profil af en skolepædagog

Tillidsrepræsentanters og sikkerhedsrepræsentanters funktion

Vilkår for TR i ændret daginstitutionsstrukturFællestillidsrepræsentant
Gitte Terkelsen
gte@bupl.dk
51 81 65 58

BUPL Fyns kommuneansvarlige
Una Bredal Storgaard
35 46 58 30

Vil du skrive til den kommuneansvarlige, kan du bruge Min Side eller bupl-fyn@bupl.dk

Aftaler i Ærø Kommune

Forhåndsaftale revideret 2021

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse