Registrering af tillidshverv på Bornholm


Tillidspersoner skal registreres hos såvel arbejdsgiver som faglig organisation.


Opdateret d. 04. juni 2019
Tillidsrepræsentanter

Nye tillidsrepræsentanter skal indsende valgskema til BUPL, der godkender valget og sender meddelelse til arbejdsgiveren:
Valgskema til registrering af tillidsrepræsentant (pdf)

MED-udvalgsmedlemmer vælges i samarbejde med BUPL.
BUPL orienterer BRK om valget.

Arbejdsmiljørepræsentanter

For så vidt angår arbejdsmiljørepræsentanter står BRK for den praktiske side af valget. I den udstrækning arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af BUPL, skal institutionen orientere fagforeningen om valget, så vi kan registrere tillidshvervet.

Du kan registrere dit nyvalg eller genvalg via dette skema:
Registrer AMR